Prof. dr. sc. Abdulah KučukalićPoštovane kolegice i kolege,

Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH), osnovano je u oktobru 2007. godine te je, nakon procesa registriranja, zvanično započelo s radom od 17. marta 2008. godine.

Iz Statuta UPuBiH (2007.; Dopunе i izmjene, 2010., 2011. i 2014.):

Čl.2. st.1 Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljna organizacija stručnjaka koji se bave psihijatrijom u Bosni i Hercegovini (doktora medicine specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, doktora medicine na specijalizacijama psihijatrije i neuropsihijatrije i doktora medicine koji nisu navedeni specijalisti ili na navedenim specijalizacijama, ali su zaposleni u ustanovama koje su specijalizovane za oblast mentalnog zdravlja).

Čl.7. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

  • praćenje razvoja i dostignuća psihijatrijske i srodnih znanosti i upoznavanja članova s tim dostignućima u cilju unapređenja njihovih stručnih sposobnosti, stvaranja materijalnih uslova za znanstveno-istraživački rad na području psihijatrije i srodnih disciplina, razvijanja etičke svijesti-morala, odgovornosti i svijesti članova Udruženja u skladu s Kodeksom etike zdravstvenih radnika Bosne i Hercegovine,
  • razmjena iskustava sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u svijetu i sa Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom,
  • stručna izdavačka djelatnost u svrhu informiranja svojih članova i cijele javnosti o razvoju psihijatrijske znanosti i prakse,
  • razmjena iskustava s udruženjima psihijatrijskih bolesnika, njihovih porodica i drugih udruženja građana u zajednici u kojoj oboljeli žive, kao i saradnja sa sličnim organizacijama,
  • vođenje precizne baze podataka.

Čl.8. st.1 Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Čl.9. Članstvo u Udruženju stiče se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja, popunjavanjem Pristupnice i uplatom godišnje članarine.

Tokom prethodnih godina UPuBiH je aktivno radilo na više polja: porast broja članova; redovno su održavani godišnji simpozijumi Udruženja - Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem, uz podršku Evropske i Svjetske psihijatrijske asocijacije; Udruženje je redovno i koorganizator svih domaćih stručnih skupova od 2010. godine; organizirali smo i izuzetno uspješno održali Treći Kongres psihijatara BiH s međunarodnim sudjelovanjem (2012, WPA kosponzoriran i pod patronatom EPA), kurseve Europske psihijatrijske asocijacije od 2012; redovito smo održavali Generalnu Skupštinu UPuBiH, u skladu sa Statutom Udruženja. Namjera nam je i nadalje intenzivno raditi na promoviranju našeg Udruženja kroz stručne aktivnosti, koje su već utvrđene i o kojima se sve kolege u regionu i šire obavještavaju pravovremeno.

Nastavili smo i proširili izuzetno aktivnu suradnju sa Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom (WPA), kao punopravni član, učestvujući na Generalnim skupštinama WPA, Europskom psihijatrijskom asocijacijom (EPA), kao punopravni član u Savjetu psihijatrijskih asocijacija (redovno učešće na sastancima Savjeta od 2012, učešće na Generalnim skupštinama EPA od 2013), ali i s regionalnim asocijacijama psihijatara (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Udruženje psihijatara Srbije, Danubina, PAEEB, i druga), a od 2014. godine surađujemo s Turskim društvom za psihofarmakologiju uz koorganiziranje zajedničkih simpozijuma.

Načinili smo website UPuBiH, radi lakše komunikacije i dostupnosti članstvu, a svi članovi UPuBiH dobijaju pravovremene i kvalitetne informacije o suvremenim tokovima u psihijatrijskoj praksi u svijetu, kao i dovoljan broj informacija o stručnim događajima širom svijeta, na kojima je redovno sudjeluje veliki broj naših članova.

Zato mi je čast nam je da sve kolegice i kolege, psihijatre iz cijele Bosne i Hercegovine, pozovem da nam se pridruže, a dosadašnjim članovima UPuBiH uputim zahvalnost na kontinuitetu članstva i pozovem da produže članstvo i u 2016. godini.

Predsjednik UPuBiH :

Prof. dr. sc. Abdulah Kucukalic

Prof. dr. sc. Abdulah Kučukalić


17. svjetski kongres psihijatrije