Aktivnosti


Događaji u Bosni i Hercegovini

 

XVI Psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine
(internacionalni simpozijum)

“Komorbiditet u psihijatriji i psihijatrijski komorbiditet u medicini”
Hotel “Bosna” Banja Luka, 21. – 23. septembar 2018.

UPuBiH

European Psychiatric Association Council of the National Psychiatric Association (EPA NPAs) Symposium
“Comorbidity; Challenges for Diagnosis and Treatment”
Hotel “Bosna” Banja Luka, 22. septembar 2018.

EPA

Kurs Evropske psihijatrijske asocijacije
“Podrška članovima porodica osoba sa teškim mentalnim poremećajima” (Voditelji: U. Volpe i M. Luciano, Italija)
Hotel “Bosna” Banja Luka, 23. septembar 2018.

EPA

Petnaesta Mostarska psihijatrijska subota
“Komunikacija u medicine: riječ kao lijek”
Hotel “Mostar” Mostar, 9. juni 2018.

I Simpozijum za dječju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini
“Zanemarivanje i drugi problemi djece i omladine u savremenom društvu: psihičke posljedice”
Hotel „Tuzla“ Tuzla, 6. - 7. juli 2018.

Prijava

Dvanaesti Simpozijum iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije
“Značaj rane dijagnoze i terapije u liječenju psihičkih poremećaja”
Sarajevo, 27. oktobar 2018.

ubpp

IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine
"Psihijatrija i mentalno zdravlje: dileme i perspektive"
Banja Luka, 16. - 19. novembar 2017

IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine

Stručni događaji van Bosne i Hercegovine

 
 1. XVII World Congress of Psychiatry

 2. CINP World Congress 2018

 3. XIII WAPR World Congress

 4. 17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behavior

 5. 18th WPA World Congress of Psychiatry

 6. 31st ECNP Congress Barcelona

 7. WPA Co-sponsored 6th Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting

 8. IEPA 11 IEPA Conference Boston 2018

 9. 45. Simpozijum Klinike za psihijatriju Beograd

 10. 7. hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem i 15. hrvatski psihijatrijski dani

 11. 8th World Congress on Women’s Mental Health

 12. 27th European Congress of Psychiatry

 13. 14th World Congress of Biological Psychiatry

 14. XIX World Congress of Psychiatry

 15. 32nd ECNP Congress