Kontakt

Poštanka adresa:

Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini
Bolnička 25
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

E-mail: upubih@upubih.com