Kontakt

Adrese Generalnih sekretara UPuBiH:

1. Prim.dr. Goran Račetović - gracetovic@yahoo.com
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Prijedor,
Kralja Aleksandra 23, 79101 Prijedor

2. Doc. dr. sc. Alma Džubur Kulenović - almadzburkulenovic@yahoo.com
UKCS Sarajevo, Klinika za psihijatriju,
Bolnička 25, 71000 Sarajevo