27th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROVERSIES IN PSYCHIATRY

27. Međunarodni simpozijum o kontroverzama u psihijatriji se tradicionalno održava u Barceloni, u periodu 14. – 16. maj/svibanj 2020. godine obrađujući temu “Nasilje i agresivnost”.

Poput prеthodnih godina, članovi Udruženja/Udruge psihijatara u Bosni i Hercegovini imaju popust od 10% na kotizaciju, ali i on-line streaming, kao i snimljene sesije sa prethodnih simpozijuma (koristiti pri registraciji kod PP55G9.

Naše Udruženje sa organizatorima ovoga Simpozijuma ima kontinuiranu međusobnu promociju.

Više informacija možete pronaći na www.controversiasbarcelona.org