30. Podunavski psihijatrijski simpozij – PRVA OBAVIJEST

Podunavska Psihijatrijska Asocijacija (PPA)

u saradnji sa

Međunarodnom akademijom nauka i umjetnosti u
Bosni i Hercegovini – Razred za medicinske nauke
Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla
– Klinika za psihijatriju
Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli
Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK)
Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini
(UPuBiH)
Hrvatskim društvom za kreativnu psihofarmakoterapiju i
biološku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)

organizuje:

MEĐUNARODNI

30.PODUNAVSKI PSIHIJATRIJSKI SIMPOZIJ

(u hibridnoj formi)

MKB-11 I KREATIVNA FARMAKOTERAPIJA
U PSIHIJATRIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Tuzla, Bosna i Hercegovina
28. – 30. oktobar /listopad, 2022.
Hotel Salis