Fotografije

IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine FOTOGRAFIJE .pdf

Pozdravne riječi

Poštovane koleginice i kolege, image

Sa velikim zadovoljstvom vas pozivam na IV Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine koji se održava u Banja Luci, u periodu 16. - 19. novembar 2017. godine. Ovo će biti dobra prilika da psihijatri i drugi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja iz Bosne i Hercegovine, regiona, kao i iz ostalih dijelova Evrope i svijeta, razmijene iskustva i aktuelne informacije. Nadam se da će nam tema kongresa “Psihijatrija i mentalno zdravlje: dileme i perspektive” dati mogućnosti da diskutujemo o mnogim temama vezanim za stručne i naučne dileme, mjestu i ulozi psihijatrije u mentalnom zdravlju i medicini, ali i u društvu uopšte, kao i humanističkom i individualizovanom pristupu osobama koje imaju probleme mentalnog zdravlja, a u svjetlu savremenih saznanja o mentalnim i poremećajima ponašanja. Cilj Kongresa je da se napravi prezentacija rezultata najnovijih istraživanja, prikažu najsvježija iskustva iz prakse i otvore novi putevi za integraciju različitih pristupa i terapijskih procedura kako bi Kongres bio podsticaj za nova postignuća u našem svakodnevnom radu, za dobrobit pacijenata i društva u cjelini.

Radujem se vašem dolasku i ugodnom druženju u Banja Luci i iskreno želim da sa ovog skupa ponesete lijepe uspomene i nova iskustva.

Dobro došli!

image
Prof. dr med. sc. Marija Burgić-Radmanović
Predsjednik Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini