DEVETNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA – Prva obavijest

P R V A O B A V I J E S T

 
Sveučilište u Mostaru
u suradnji s
Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije
Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini
i Internacionlnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini

 

ORGANIZIRA MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

pod patronažom Europske psihijatrijske asocijacije

 

DEVETNAESTA MOSTARSKA
PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

 

TEMA: OVISNOSTI 21. STOLJEĆA

Simpozij će se održati 3.6.2023. godine u Mostaru

Predsjednik Organizacijskog odbora:
Prof. dr. sc. Dragan Babić