EPA InterACT (broj 10)

Poštovane kolegice i kolege,

Deseto izdanje kvartalnog newsletter-a Savjeta nacionalnih psihijatrijskih asocijacija u Evropskoj psihijatrijskoj asocijaciji (Council of the EPA National Psychiatric Associations), InterACT, možete pogledati kao PDF izdanje ili on line preko linka

Kao i u ranijim izdanjima, i ovoga puta je naše Udruženje dalo svoj doprinos.

Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH)