SEDAMNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
u suradnji s
Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini
i Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije

ORGANIZIRAJU MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

SEDAMNAESTA MOSTARSKA
PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

TEMA: FORENZIČKA PSIHOLOGIJA I
PSIHIJATRIJA: PRAVA OSOBA S DUŠEVNIM
SMETNJAMA U TEORIJI I PRAKSI

Simpozij će se održati 6.6.2020.godine u Mostaru