Линкови

Стручна удружења

Свјетска здравствена организација 
World Health Organization (WHO)
http://www.who.int/en/

Свјетска психијатријска асоцијација 
World Psychiatric Association (WPA)
http://www.wpanet.org/

Европска психијатријска асоцијација 
European Psychiatric Association (EPA)
http://www.europsy.net/

Психијатријска асоцијација Источне Европе и Балкана 
Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans (PAEEB)
http://www.paeeb.com/

Европско удружење дјечје и адолесцентне психијатрије 
European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)
http://www.escap-net.org/

Међународна асоцијација дјечје и адолесцентне психијатрије и сродних професија 
International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions
(IACAPAP)
http://iacapap.org/

Свјетска федерација удружења ѕа биолошку психијатрију 
The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
http://www.wfsbp.org/

Европска психогеријатријска асоцијација 
European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP)
http://www.eagp.com/

Мађународно удружење за афективне поремећаје 
The International Society for Affective Disorders (ISAD)
https://www.isad.org.uk/default.asp

Америчка психијатријска асоцијација 
American Psychiatric Association (APA)
http://www.psych.org/

Краљевско психијатријско друштво Велике Британије 
The Royal College of Psychiatrists (RCPsych)
http://www.rcpsych.ac.uk/

Удружење психијатара Србије (УПС) 
http://www.ups-spa.org

Хрватско психијатријско друштво (ХПД) 
http://www.psihijatrija.hr/

Мрежа Југоисточне Европе и Јадрана за третман овисности 
South Eastern European and Adriatic Addiction Treatment Network (SEEA)
http://www.seea.net/

Турско Удружење за психофармакологију 
Turkish Assocation For Psychopharmacology
http://www.psikofarmakoloji.org/TAP/default.asp 

Друштво за биолошку психијатрију Србије
http://www.biopsihijatrija.org/pocetna.php

Регионалне установе за заштиту менталног здравља

Клиника за психијатрију КЦУ Сарајево, Босна и Херцеговина 
http://www.kcus.ba/klinika_za_psihijatriju

Клиника за психијатрију УКЦ Тузла, Босна и Херцеговина 
http://www.ukctuzla.ba/

Клиника за психијатрију УКЦ Републике Српске Бања Лука, Босна и Херцеговина
https://www.kc-bl.com/Lat/?page_id=1887

Клиника за психијатрију СКБ Мостар, Босна и Херцеговина 
http://www.skbm.ba/

Институт за ментално здравље Београд, Србија 
http://www.imh.org.rs/

Клиника за психијатрију Клиничког центра Србије Београд, Србија
http://www.kcs.ac.rs/index.php/sr/klinike/2013-02-22-08-26-02

Клиника за психијатрију Клиничко-болничког центра Загреб, Хрватска
http://www.kbc-zagreb.hr/o-nama/klinike-i-zavodi/klinika-za-psihijatriju/#klinika-za-kirurgiju8ec8-cb59

Часописи

Acta Medica Academica 
http://www.anubih.ba/Journals/Med/AMA.html

Acta Medica Saliniana 
http://saliniana.com.ba/index.php?journal=ams

World Psychiatry 
http://www.wpanet.org/detail.php?section_id=10&content_id=421

British Journal of Psychiatry 
http://bjp.rcpsych.org/

American Journal of Psychiatry 
http://ajp.psychiatryonline.org/journal.aspx?journalid=13

European Psychiatry 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505814/description

Psychiatria Danubina 
http://www.hdbp.org/psychiatria_danubina/about.html

Psihijatrija danas 
https://imh.org.rs/publikacije-2/psihijatrija-danas-2

Engrami 
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0351-2665

Vojnosanitetski pregled 
http://doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=3045&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Psymedica 
http://www.psymedica.yolasite.com/

Корисни линкови

Пројекат менталног здравља у Босни и Херцеговини 
http://www.mentalnozdravlje.ba/bih/