ОСАМНАЕСТА МОСТАРСКА ПСИХИЈАТРИЈСКА СУБОТА – ПРВО ОБА ВЈЕШТЕЊЕ

П Р В О   О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Универзитет у Мостару
у сарадњи са
Љекарском комором Херцеговачко-неретванског кантона
и Удружењем психијатара у Босни и Херцеговини
ОРГАНИЗУЈУ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ
ОСАМНАЕСТА МОСТАРСКА ПСИХИЈАТРИЈСКА СУБОТА
ТЕМА: НОВА САЗНАЊА У ПСИХИЈАТРИЈИ: МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП
Симпозијум ће се одржати 4.6.2022.године у Мостару

Предсједник Организационог одбора:
Проф. др. сц. Драган Бабић