Удружење психијатара у БиХ

Добродошли на wеб страницу Удружења психијатара у Босни и Херцеговини.

Праћење развоја и постигнућа психијатријске и сродних наука и упознавања чланова ...

Размјена искустава са одговарајућим стручним организацијаma у свијету ...

Стручна издавачка дјелатност са сврхом информисања својих чланова и цијеле јавности ...​

Размјена искустава са удружењима психијатријских болесника, њихових породица ...

Најновије вијести
Конгреси скупови симпозији

Из области психијатрије у Босни и Херцеговини и свијету

Установа
Чланова
Конгреса

Наша мисија

Континуирана промоција у земљи, региону и на интернационалном плану, популаризација чланства међу колегама из психијатријске струке у цијелој Босни и Херцеговини; организовање и одржавање стручних психијатријских скупова у Босни и Херцеговини (Конгрес психијатара Босне и Херцеговине и годишњи симпозијум Удружења-Психијатријски дани) као и коорганизација важних скупова из области психијатрије и менталног здравља у нашој земљи …