Предсједништво

ПРЕДСЈЕДНИШТВО (2017-2024)

  1. Проф. др. сц. Марија Бургић-Радмановић (Бања Лука), PРЕДСЈЕДНИК (2017-2018)
  2. Проф. др. сц. Изет Пајевић (Тузла), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2019-2020) 
  3. Проф. др. сц. Драган Бабић (Мостар), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2021-2022)
  4. Проф. др. сц. Абдулах Кучукалић (Сарајево), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2023-2024)