СЕДАМНАЕСТА МОСТАРСКА ПСИХИЈАТРИЈСКА СУБОТА

Медицински факултет Свеучилишта у Мостару
Факултет здравствених студија Свеучилишта у Мостару
Клиника за психијатрију Свеучилишне клиничке болнице Мостар
у сарадњи са
Удружењем психијатара у Босни и Херцеговини
и Лијечничком комором Херцеговачко-неретванске жупаније


ОРГАНИЗУЈУ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ


СЕДАМНАЕСТА МОСТАРСКА
ПСИХИЈАТРИЈСКА СУБОТА


ТЕМА: ФОРЕНЗИЧКА ПСИХОЛОГИЈА И
ПСИХИЈАТРИЈА: ПРАВА ОСОБА С ДУШЕВНИМ
СМЕТЊАМА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

Симпозијум ће се одржати 6.6.2020.године у Мостару