Секретари

СЕКРЕТАРИ

  1. Прим. др. Горан Рачетовић (Приједор)
  2. Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла)