Секретари

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ (2017-2020)

  • Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла)
  • Прим. др Горан Рачетовић (Приједор)