Секретари

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ (2017-2020)

  1. Доц. Др сц. Алма Џубур Куленовић (Сарајево)
  2. Прим. др Горан Рачетовић (Приједор)