Суд части

СУД ЧАСТИ (2017-2020)

    1. Академик проф. др. сц. Слободан Лога (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК
    2. Проф. др. сц. Нера Зивлак-Радуловић (Бања Лука), члан
    3. Прим. др Злата Папрић (Брчко), члан