Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР (2017-2020)

  1. Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК
  2. Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла), члан
  3. Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан
  4. Доц. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан
  5. Доц др сц. мед. Марко Мартинац (Мостар), члан
  6. Мр сц. др Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан
  7. Мр сц. др Марко Павловић (Мостар), члан
  8. Прим. др Девла Бараковић (Брчко), члан
  9. Прим. др Омер Ћемаловић (Сарајево), члан
  10. Др Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан
  11. Др Вишња Бањац (Бања Лука), члан