Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР (2017-2020)

  1. Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), Предсједник
  2. Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан
  3. Доц. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан
  4. Доц др сц. Марко Мартинац (Мостар), члан
  5. Прим. др сц. мед. Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан
  6. Ас. мр сц. др Марко Павловић (Мостар), члан
  7. Прим. др Девла Бараковић (Брчко), члано
  8. Прим. др Омер Ћемаловић (Сарајево), члан
  9. Прим. др Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан
  10. Др Вишња Бањац (Бања Лука), члан