Извршни одбор

ИЗВРШНИ ОДБОР

  1. Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), предсједник
  2. Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан
  3. Проф. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан
  4. Проф. др сц. Марко Мартинац (Мостар), члан
  5. Прим. др сц. Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан
  6. Др. сц. Марко Павловић (Мостар), члан
  7. Др. сц. Вишња Бањац (Бања Лука), члан
  8. Прим. др. Девла Бараковић (Брчко), члано
  9. Прим. др. Омер Ћемаловић (Сарајево), члан
  10. Прим. др. Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан