Извршни одбор

ИЗВРШНИ ОДБОР

  1. Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), Предсједник
  2. Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан
  3. Доц. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан
  4. Проф. др сц. Марко Мартинац (Мостар), члан
  5. Прим. др сц. Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан
  6. Др. сц. Марко Павловић (Мостар), члан
  7. Прим. др. Девла Бараковић (Брчко), члан
  8. Прим. др. Омер Ћемаловић (Сарајево), члан
  9. Прим. др. Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан
  10. Др. Вишња Бањац (Бања Лука), члан