XIII СИМПОЗИЈУМ БИОЛОШКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ-ПСИХОФАРМАКОЛОГИЈЕ – ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Удружење за биолошку психијатрију/психофармакологију у Федерацији Босне и Херцеговине

уз подршку World Federation of Societies of Biological Psychiatry
под патронатом Европске психијатријске асоцијације

у сарадњи са

Клиником за психијатрију Клиничког центра Универзитета у Сарајеву
и Удружењем психијатара у Босни и Херцеговини

организује

XIII СИМПОЗИЈУМ БИОЛОШКЕ
ПСИХИЈАТРИЈЕ-ПСИХОФАРМАКОЛОГИЈЕ

са међународним учешћем

САРАЈЕВО
Хотел „Holiday“
13. – 14. мај 2023.