Руководећа тијела УПуБиХ

 

СКУПШТИНА (сви чланови УПуБиХ у текућој години)

 • Проф. др. сц. Милан Стојаковић (Бања Лука), Предсједник

ПРЕДСЈЕДНИШТВО

 • Проф. др. сц. Драган Бабић (Мостар), Предсједник
 • Проф. др. сц. Алма Џубур Куленовић (Сарајево), Потпредсједник
 • Проф. др. сц. Марија Бургић-Радмановић (Бања Лука), Потпредсједник
 • Проф. др. сц. Изет Пајевић (Тузла), Потпредсједник

СЕКРЕТАРИ

 • Прим. др. Горан Рачетовић (Приједор)
 • Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла)

УПРАВНИ ОДБОР

 • Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), Предсједник
 • Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан
 • Доц. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан
 • Проф. др сц. Марко Мартинац (Мостар), члан
 • Прим. др сц. Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан
 • Др. сц. Марко Павловић (Мостар), члан
 • Прим. др. Девла Бараковић (Брчко), члан
 • Прим. др. Омер Ћемаловић (Сарајево), члан
 • Прим. др. Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан
 • Др. Вишња Бањац (Бања Лука), члан

НАДЗОРНИ ОДБОР

 • Доц. др. сц. Нермана Мехић-Басара (Сарајево), Предсједник
 • Проф. др. сц. Есмина Авдибеговић (Тузла), члан
 • Проф. др. сц. Мира Спремо (Бања Лука), члан