Тијела

Руководећа тијела у УПуБиХ 

А. СКУПШТИНА

(сви чланови у текућој години):

 1. Проф. др. сц. Милан Стојаковић (Бања Лука), ПРЕДСЈЕДНИК (2017-2020)

Б. ПРЕДСЈЕДНИШТВО (2017-2024)

 1. Проф. др. сц. Марија Бургић-Радмановић (Бања Лука), PРЕДСЈЕДНИК (2017-2018)
 2. Проф. др. сц. Изет Пајевић (Тузла), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2019-2020) 
 3. Проф. др. сц. Драган Бабић (Мостар), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2021-2022)
 4. Проф. др. сц. Абдулах Кучукалић (Сарајево), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2023-2024)

В. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ (2017-2020)

 1. Доц. Др сц. Алма Џубур Куленовић (Сарајево)
 2. Прим. др Горан Рачетовић (Приједор)

Г. УПРАВНИ ОДБОР (2017-2020)

 1. Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК
 2. Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла), члан
 3. Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан
 4. Доц. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан
 5. Доц др сц. мед. Марко Мартинац (Мостар), члан
 6. Мр сц. др Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан
 7. Мр сц. др Марко Павловић (Мостар), члан
 8. Прим. др Девла Бараковић (Брчко), члан
 9. Прим. др Омер Ћемаловић (Сарајево), члан
 10. Др Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан
 11. Др Вишња Бањац (Бања Лука), члан

Д. НАДЗОРНИ ОДБОР (2017-2020)

 1. Доц. др. сц. Нермана Мехић-Басара (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК
 2. Проф. др. сц. Есмина Авдибеговић (Тузла), члан
 3. Проф. др сц. Мира Спремо (Бања Лука), члан

Ђ. СУД ЧАСТИ (2017-2020)

 1. Академик проф. др. сц. Слободан Лога (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК
 2. Доц. др. сц. Нера Зивлак-Радуловић (Бања Лука), члан
 3. Прим. др Злата Папрић (Брчко), члан