Руководећа тијела УПуБиХ

А. СКУПШТИНА (сви чланови УПуБиХ у текућој години)

 1. Проф. др. сц. Милан Стојаковић (Бања Лука), Предсједник (2017-2020)

Б. ПРЕДСЈЕДНИШТВО

 1. Проф. др. сц. Драган Бабић (Мостар), Предсједник
 2. Проф. др. сц. Алма Џубур Куленовић (Сарајево), Потпредсједник
 3. Проф. др. сц. Изет Пајевић (Тузла), Потпредсједник
 4. Проф. др. сц. Марија Бургић-Радмановић (Бања Лука), Потпредсједник

В. ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАРИ

 1. Прим. др. Горан Рачетовић (Приједор)
 2. Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла)

Г. УПРАВНИ ОДБОР  (2017-2020)

 1. Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), Предсједник
 2. Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан
 3. Доц. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан
 4. Доц др сц. Марко Мартинац (Мостар), члан
 5. Прим. др сц. мед. Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан
 6. Ас. мр сц. др Марко Павловић (Мостар), члан
 7. Прим. др Девла Бараковић (Брчко), члано
 8. Прим. др Омер Ћемаловић (Сарајево), члан
 9. Прим. др Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан
 10. Др Вишња Бањац (Бања Лука), члан

Е. НАДЗОРНИ ОДБОР  (2017-2020)

 1. Доц. др. сц. Нермана Мехић-Басара (Сарајево), Предсједник
 2. Проф. др. сц. Есмина Авдибеговић (Тузла), члан
 3. Проф. др сц. Мира Спремо (Бања Лука), члан

Ф. СУД ЧАСТИ  (2017-2020)

 1. Академик проф. др. сц. Слободан Лога (Сарајево), Предсједник
 1. Проф. др. сц. Нера Зивлак-Радуловић (Бања Лука), члан
 2. Прим. др Злата Папрић (Брчко), члан