Руководећа тијела УПуБиХ

А. СКУПШТИНА

(сви чланови у текућој години):

Проф. др. сц. Милан Стојаковић (Бања Лука), ПРЕДСЈЕДНИК (2017-2020)

Б. ПРЕДСЈЕДНИШТВО (2017-2024)

Проф. др. сц. Изет Пајевић (Тузла), ПРЕДСЈЕДНИК (2019-2020) 

Проф. др. сц. Драган Бабић (Мостар), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2021-2022)

Проф. др. сц. Алма Џубур Куленовић (Сарајево), Потпредсједник (Изабрани предсједник 2023-2024)

Проф. др. сц. Марија Бургић-Радмановић (Бања Лука), Потпредсједник

В. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ (2017-2020)

Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла)

Прим. др Горан Рачетовић (Приједор)

Г. УПРАВНИ ОДБОР (2017-2020)

Проф. др. сц. Лилијана Оруч (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК

Проф. др. сц. Алија Сутовић (Тузла), члан

Доц. др. сц. Амра Мемић-Сердаревић (Сарајево), члан

Доц др сц. Марко Мартинац (Мостар), члан

Прим. др сц. мед. Мирјана Мишковић (Бања Лука), члан

Ас. мр сц. др Марко Павловић (Мостар), члан

Прим. др Девла Бараковић (Брчко), члан

Прим. др Омер Ћемаловић (Сарајево), члан

Др Биљана Прстојевић-Зелинчевић (Модрича), члан

Др Вишња Бањац (Бања Лука), члан

Проф. др. сц. Мевлудин Хасановић (Тузла), придружени члан

Д. НАДЗОРНИ ОДБОР (2017-2020)

Доц. др. сц. Нермана Мехић-Басара (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК

Проф. др. сц. Есмина Авдибеговић (Тузла), члан

Проф. др сц. Мира Спремо (Бања Лука), члан

Ђ. СУД ЧАСТИ (2017-2020)

Академик проф. др. сц. Слободан Лога (Сарајево), ПРЕДСЈЕДНИК

Проф. др. сц. Нера Зивлак-Радуловић (Бања Лука), члан

Прим. др Злата Папрић (Брчко), члан