Tijela

Rukovodeća tijela UPuBiH

 

A. SKUPŠTINA (svi članovi UPuBiH u tekućoj godini)

 1. Prof. dr. sc. Milan Stojaković (Banja Luka), Predsjednik (2017-2020)

B. PREDSJEDNIŠTVO

 1. Prof. dr. sc. Dragan Babić (Mostar), Predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Alma Džubur Kulenović (Sarajevo), Potpredsjednik
 3. Prof. dr. sc. Izet Pajević (Tuzla), Potpredsjednik
 4. Prof. dr. sc. Marija Burgić-Radmanović (Banja Luka), Potpredsjednik

C. GENERALNI SEKRETARI

 1. Prim. dr. Goran Račetović (Prijedor)
 2. Prof. dr. sc. Mevludin Hasanović (Tuzla)

D. UPRAVNI ODBOR  (2017-2020)

 1. Prof. dr. sc. Lilijana Oruč (Sarajevo), Predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Alija Sutović (Tuzla), član
 3. Doc. dr. sc. Amra Memić-Serdarević (Sarajevo), član
 4. Doc dr sc. Marko Martinac (Mostar), član
 5. Prim. dr sc. med. Mirjana Mišković (Banja Luka), član
 6. As. mr sc. dr Marko Pavlović (Mostar), član
 7. Prim. dr Devla Baraković (Brčko), člano
 8. Prim. dr Omer Ćemalović (Sarajevo), član
 9. Prim. dr Biljana Prstojević-Zelinčević (Modriča), član
 10. Dr Višnja Banjac (Banja Luka), član

E. NADZORNI ODBOR  (2017-2020)

 1. Doc. dr. sc. Nermana Mehić-Basara (Sarajevo), Predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Esmina Avdibegović (Tuzla), član
 3. Prof. dr sc. Mira Spremo (Banja Luka), član

F. SUD ČASTI  (2017-2020)

 1. Akademik prof. dr. sc. Slobodan Loga (Sarajevo), Predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Nera Zivlak-Radulović (Banja Luka), član
 3. Prim. dr Zlata Paprić (Brčko), član