Чланство

Чланство у Удружењу психијатара у БиХ

A. Чланство у УПуБиХ

Статутарним одлукама (2007., 2010. и 2011., 2014), чланом УПуБиХ може бити сваки доктор медицине, специјалиста психијатрије или неуропсихијатрије, као и доктор медицине на специјализацији из психијатрије или неуропсихијатрије, те доктор медицине који није на специјализацијама из психијатрије или неуропсихијатрије, а запослен је у установама које се баве заштитом менталног здравља, у Босни и Херцеговини. Чланови УПуБиХ су по правилу држављани Босне и Херцеговине. Чланство у УПуБиХ потврђује се уплатом годишње чланарине за текућу годину, а чланство у УПуБиХ је добровољно.

Предности чланства у УПуБиХ:

  1. Сваки члан Удружења аутоматски је индивидуални члан Свјетске психијатријске асоцијације и придружени члан Европске психијатријске асоцијације.
  2. Сваки члан Удружења је члан Генералне скупштине Удружења и учествује у њеном раду и избору Руководећих тијела УПуБиХ, за која може бити предложен и биран.
  3. Сваки члан Удружења остварује попуст на трошкове котизације за стручне скупове у Босни и Херцеговини (између 25% и 75%).
  4. Сваки члан Удружења је редовно и опширније информисан о свим новостима из области психијатрије у земљи и свијету.

Приступницу за учлањење у УПуБиХ можете преузети овде!

Б. Чланарина УПуБиХ

Категорија чланаИзнос (КМ)Напомена
Специјалиста психијатрије/неуропсихијатрије50,00 (до 31.03.)Годишња чланарина
Нови чланови попуњавају 
Приступницу
Ранији чланови само уплаћују чланарину за текућу годину
Доктор медицине на специјализацији из психијатрије

Доктор медицине запослен у установи заштите менталног здравља
25,00 (до 31.03.)Годишња чланарина
Нови чланови попуњавају 
Приступницу (+ копија Рјешења о специјализацији, односно потврда о запослењу у установи менталног здравља)
Ранији чланови само уплаћују чланарину за текућу годину
Почасни чланови0,00Нема
Специјалисти психијатрије/неуропсихијатрије у пензији0,00Нема

Број рачуна за уплату: 1610000069870081 (Raiffeisen Bank BiH)
Удружење психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ)
Болничка 25, 71000 Сарајево
Сврха уплате: „Уплата чланарине за 20__. годину“

Чланство у УПуБиХ се потврђује слањем копије уплатнице годишње чланарине (за нове чланове и власторучно потписане Приступнице, а за специјализанте/докторе медицине у установи менталног здравља и осталих докумената, в. табелу) на адресу Генералног секретара УПуБиХ:

Прим. др Горан Рачетовић – gracetovic@yahoo.com
Центар за заштиту менталног здравља Приједор,
Краља Александра 23, 79101 Приједор

Уколико постоји измјена података из Приступнице, потребно је писменим/електронским путем обавијестити Генералног секретара УПуБиХ.
Продужење чланарине потребно је обавити до 31. марта текуће године.

Радујемо се Вашем чланству !

Руководство УПуБиХ