Чланство у Удружењу психијатара у БиХ

Чланарина УПуБиХ

Категорија чланаИзнос (КМ)Напомена
 Специјалиста психијатрије/неуропсихијатрије или дјечје и адолесцентне психијатрије50,00 – Годишња чланарина*
– Нови чланови попуњавају 
Приступницу
– Ранији чланови само уплаћују чланарину за текућу годину**
• Доктор медицине на специјализацији из психијатрије или дјечје и адолесцентне психијатрије
• Доктор медицине запослен у установи заштите менталног здравља
25,00– Годишња чланарина*
– Нови чланови попуњавају 
Приступницу (+ копија Рјешења о специјализацији, односно потврда о запослењу у установи менталног здравља)
– Ранији чланови само уплаћују чланарину за текућу годину**
Почасни чланови0,00Нема
Специјалисти психијатрије/неуропсихијатрије у пензији0,00Нема

Број рачуна за уплату: 1610000069870081 (Raiffeisen Bank BiH)
Удружење психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ)
Болничка 25, 71000 Сарајево
Сврха уплате: „Уплата чланарине за 20__. годину“

* Годишња чланарина важи за текућу годину (01.01. – 31.12.)

** Најкасније до 31.03. текуће године

Чланство у УПуБиХ се потврђује слањем копије уплатнице годишње чланарине (за нове чланове и власторучно потписане Приступнице, а за специјализанте/докторе медицине у установи менталног здравља и осталих докумената, в. табелу) на адресу Генералног секретара УПуБиХ:

Прим. др Горан Рачетовић – gracetovic@yahoo.com
Центар за заштиту менталног здравља Приједор,
Краља Александра 23, 79101 Приједор

Уколико постоји измјена података из Приступнице, потребно је писменим/електронским путем обавијестити Генералног секретара УПуБиХ.
Продужење чланарине потребно је обавити до 31. марта текуће године.

Радујемо се Вашем чланству !

С поштовањем,

Руководство УПуБиХ