Članstvo

Članstvo u Udruženju psihijatara u BiH

A. Članstvo u UPuBiH

Statutarnim odlukama (2007., 2010. i 2011., 2014), članom UPuBiH može biti svaki doktor medicine, specijalista psihijatrije ili neuropsihijatrije, kao i doktor medicine na specijalizaciji iz psihijatrije ili neuropsihijatrije, te doktor medicine koji nije na specijalizacijama iz psihijatrije ili neuropsihijatrije, a zaposlen je u ustanovama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja, u Bosni i Hercegovini. Članovi UPuBiH su po pravilu državljani Bosne i Hercegovine. Članstvo u UPuBiH potvrđuje se uplatom godišnje članarine za tekuću godinu, a članstvo u UPuBiH je dobrovoljno.

Prednosti članstva u UPuBiH

  1. Svaki član Udruženja automatski je individualni član Svjetske psihijatrijske asocijacije i pridruženi član Evropske psihijatrijske asocijacije.
  2. Svaki član Udruženja je član Generalne Skupštine Udruženja i učestvuje u njenom radu i izboru Rukovodećih tijela UPuBiH, za koja može biti predložen i biran.
  3. Svaki član Udruženja ostvaruje popust na troškove kotizacije za stručne skupove u Bosni i Hercegovini (između 25% i 75%).
  4. Svaki član Udruženja je redovno i opširnije informisan o svim novostima iz oblasti psihijatrije u zemlji i svijetu.

Pristupnicu za učlanjenje u UPuBiH možete preuzeti ovdje!

B. Članarina UPuBiH

Kategorija člana Iznos (KM) Napomena
Specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije 50,00 (do 31.03.) Godišnja članarina
Novi članovi popunjavaju
Pristupnicu
Raniji članovi samo uplaćuju članarinu za tekuću godinu
Doktor medicine na specijalizaciji iz psihijatrije

Doktor medicine zaposlen u ustanovi zaštite mentalnog zdravlja
25,00 (do 31.03.) Godišnja članarina
Novi članovi popunjavaju
Pristupnicu (+ kopija Rješenja o specijalizaciji, odnosno potvrda o zaposlenju u ustanovi mentalnog zdravlja)
Raniji članovi samo uplaćuju članarinu za tekuću godinu
Počasni članovi 0,00 Nema
Specijalisti psihijatrije/neuropsihijatrije u penziji 0,00 Nema

Broj računa za uplatu: 1610000069870081 (Raiffeisen Bank BiH)
Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH)
Bolnička 25, 71000 Sarajevo
Svrha uplate: „Uplata članarine za 20__. godinu“

Članstvo u UPuBiH se potvrđuje slanjem kopije uplatnice godišnje članarine (za nove članove i vlastoručno potpisane Pristupnice, a za specijalizante/doktore medicine u ustanovi mentalnog zdravlja i ostalih dokumenata, v. tabelu) na adresu Generalnog sekretara UPuBiH:

Prim. dr. Goran Račetović – gracetovic@yahoo.com
Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Prijedor,
Kralja Aleksandra 23, 79101 Prijedor

Ukoliko postoji izmjena podataka iz Pristupnice, potrebno je pismenim/elektronskim putem obavijestiti Generalnog sekretara UPuBiH.
Produženje članarine potrebno je obaviti do 31. marta tekuće godine.


Radujemo se Vašem članstvu !

Rukovodstvo UPuBiH