Članstvo

Članstvo u Udruženju psihijatara u BiH

 

Članarina UPuBiH

Kategorija člana Iznos (KM) Napomena
Specijalista psihijatrije/neuropsihijatrije ili dječije i adolescentne psihijatrije 50,00 – Godišnja članarina*
– Novi članovi popunjavaju
Pristupnicu
– Raniji članovi samo uplaćuju članarinu za tekuću godinu**

Doktor medicine na specijalizaciji iz psihijatrije ili dječije i adolescentne psihijatrije

Doktor medicine zaposlen u ustanovi zaštite mentalnog zdravlja

25,00 – Godišnja članarina*
– Novi članovi popunjavaju
Pristupnicu (+ kopija Rješenja o specijalizaciji, odnosno potvrda o zaposlenju u ustanovi mentalnog zdravlja)
– Raniji članovi samo uplaćuju članarinu za tekuću godinu**
Počasni članovi 0,00 Nema
Specijalisti psihijatrije/neuropsihijatrije u penziji 0,00 Nema

Broj računa za uplatu: 1610000069870081 (Raiffeisen Bank BiH)
Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH)
Bolnička 25, 71000 Sarajevo
Svrha uplate: „Uplata članarine za 20__. godinu“

* Godišnja članarina važi za tekuću godinu (01.01. – 31.12.)

** Najkasnije do 31.03. tekuće godine

 

Članstvo u UPuBiH se potvrđuje slanjem kopije uplatnice godišnje članarine (za nove članove i vlastoručno potpisane Pristupnice, a za specijalizante/doktore medicine u ustanovi mentalnog zdravlja i ostalih dokumenata, v. tabelu) na adresu UPuBiH  info@upubih.com

Ukoliko postoji izmjena podataka iz Pristupnice, istu je potrebno je poslati na adresu info@upubih.com

 

Produženje članarine potrebno je obaviti do 31. marta tekuće godine.

Radujemo se Vašem članstvu !

S poštovanjem,

Rukovodstvo UPuBiH