30. Подунавски психијатријски симпозиј – ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Подунавска Психијатријска Асоцијација (ППА)
у сарадњи са:
Међународном академијом наука и умјетности у
Босни и Херцеговини – Разред за медицинске науке
Универзитетским клиничким центром (УКЦ) Тузла –
Клиника за психијатрију
Медицинским факултетом Универзитета у Тузли
Удружењем психијатара Тузланског кантона (УПТК)
Удружењем психијатара у Босни и Херцеговини (УПуБиХ)
Хрватским друштвом за креативну психофармакотерапију и биолошку
психијатрију Хрватског лијечничког збора (ХЛЗ)

Организују међународни хибридни симпозиј:
Подунавски психијатријски симпозиј

МКБ 11 И КРЕАТИВНА ФАРМАКОТЕРАПИЈА У
ПСИХИЈАТРИЈИ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Тузла, Босна и Херцеговина

28. – 30. октобар, 2022.
Хотел Салис