XIII СИМПОЗИЈ БИОЛОШКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ-ПСИХОФАРМАКОЛОГИЈЕ – ФИНАЛНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Удружење за биолошку психијатрију/психофармакологију у Федерацији Босне и Херцеговине

као пуноправни члан Свјетске федерације удружења за биолошку психијатрију
под патронатом Европске психијатријске асоцијације

у сарадњи са

Клиником за психијатрију Клиничког центра Универзитета у Сарајеву
и Удружењем/Удругом психијатара у Босни и Херцеговини

организује

XIII СИМПОЗИЈ БИОЛОШКЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ-
ПСИХОФАРМАКОЛОГИЈЕ
са међународним учешћем

САРАЈЕВО
Хотел „ Holiday“
13. – 14. мај 2023.