XIII SIMPOZIJ BIOLOŠKE PSIHIJATRIJE-PSIHOFARMAKOLOGIJE – FINALNA OBAVIJEST

Udruženje za biološku psihijatriju/psihofarmakologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

kao punopravni član Svjetske federacije udruženja za biološku psihijatriju
pod patronatom Evropske psihijatrijske asocijacije

u saradnji sa

Klinikom za psihijatriju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
i Udruženjem/Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini

organizira

XIII SIMPOZIJ BIOLOŠKE PSIHIJATRIJE-
PSIHOFARMAKOLOGIJE

sa međunarodnim učešćem

SARAJEVO
Hotel „ Holiday“
13. – 14. maj 2023.