XVI Национални конгрес Удружења психијатара Србије 2022

XVI Национални Конгрес Удружења психијатара Србије

са међународним учешћем

 

ПСИХИЈАТРИЈА ТОКОМ COVID-19 ПАНДЕМИЈЕ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

 

Хотел Mona Plaza
19. – 22. мај 2022.
Београд

Поштоване колеге, драги пријатељи,

Велико нам је задовољство да вас позовемо да узмете учешће на нашем XVI Националном Конгресу Удружења психијатара Србије, који ће се одржати у периоду 19. – 22. Маја ове године у Београду. Наша жеља је да се Конгрес одржи на уобичајен начин, „уживо“, и надајмо се да ће тако и бити, али за сваки случај, биће обезбеђена и тзв.„хибридна форма“. Поред домаћих, на Конгресу ће узети учешће бројни страни и експерти из нашег региона.

Овом приликом Вас и позивамо да пријавите апстракте за „Постер сесију“ Конгреса. Апстракти ће бити штампани у посебном броју часописа „Енграми“. Рок за слање апстраката је 31.03.2022. године (више информација за припрему апстраката се налази у прилогу овог позива). Апстракте   можете  слати        на  e-mail  адресу kongresUPS2022@gmail.com.

Уверени смо да ће наш XVI Национални Конгрес бити добра прилика да психијатри, психолози, социјални радници, лекари на специјализацији и сви остали који су укључени у зашриру менталног здравља размене идеје и вештине из наше струке, увек препуне изазова и отворених питања.

 

Добро дошли!

 

 

Проф. др Горан Михајловић

Председник УПС

Проф. др Оливера Вуковић

Секретар УПС

Доц. др Чедо Миљевић

Подпредседник УПС

Информација за припрему апстраката

Текст рада приредити у програму за обраду текста Word, латиницом, са двоструким проредом, искључиво фонтом Times New Roman и величином слова (12 pt). Маргине подесити на 25 мм, величину странице на формат А4, а текст куцати са левим поравнањем и овлачењем сваког пасуса за 10 мм, без дељења речи (хифенације). Не користити табулаторе и узастопне празне карактере (spaces) ради поравнања текста, већ алатке за контролу поравнања на лењиру и Toolbars. После сваког знака интерпункције ставити само један празан карактер. Ако се у тексту користе специјални знаци (симболи), користити фонт Symbol.

Насловна страна. На посебној, првој страници рукописа треба навести следеће:

  • наслов рада без скраћеница;
  • пуна имена и презимена аутора (без титула) индексирана бројевима;
  • званичан називустановау којимаауторирадеи место,ито редоследомкојиодговара индексираним бројевима аутора.

Кратак садржај. Приложити кратак садржај рада, обима до 300 речи.

За оригиналне радове кратак садржај треба да има следећу структуру: Увод, Циљ рада, Метод рада, Резултати и Закључак. Сваки од наведених сегмената писати као посебан пасус који почиње болдованом речи Увод, Циљ рада, Метод рада, Резултати, Закључак. Навести најважније резултате (нумеричке вредности), статистичке анализе и ниво значајности. Закључак не сме да буде уопштен, већ мора бити директно повезан са резултатима рада.

За приказе болесника сажетак треба да има следеће делове: Увод (у последњој реченици навести циљ), Приказ болесника и Закључак. Сегменте приказа болесника треба такође писати као посебан пасус који почиње болдованом речи Увод, Приказ болесника, Закључак.

За остале типове радова сажетак нема посебну структуру.

Кључне речи. Испод кратког садржаја навести кључне речи (три до шест). Не треба понављати речи из наслова, кључне речи треба да буду релевантне или описне. У избору кључних речи користити Medical Subject Headings MeSH (http://gateway.nlm.nih.gov).

Више детаља везаних за припрему рада погледати на https://www.engrami.rs/uputstvo-autorima/

Слање рукописа. Рукопис доставити електронски на адресу kongresUPS2022@gmail.com.

 

Рок за слање: 31.03.2022.