XVII Психијатријски дани Босне и Херцеговине – Позвани предавачи

Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 1izetp.jpg

Др.сц. Изет Пајевић, редовни професор

Клиника за психијатрију, УКЦ Тузла, Босна и Херцеговина

Рођен и живи у Тузли. Медицински факултету завршио 1985. године. Од 1986. ради на Клиници за психијатрију Универзитетског Клиничког Центра, специјализацију из неуропсихијатрију завршио 1993. а функцију начелника Клинике обавља од 2001. год. Током 1995. боравио је на едукацији на Миссоури универзитету – Цолумбиа (САД), од 1998.до 1999. завршио је едукацију из области супервизијског рада (Университy ин Гоетеборг) а од 2002.-2013. едукацију за групног аналитичара едукатора (Институт за групну анализу Загреб). Магистрирао је 1999. а докторирао 2003. Исте године на Медицинском факултета Универзитета у Тузли изабран је за доцента, 2008. за ванредног а 2015. за редовног професора, на предмету “Психијатрија са медицинском психологијом”. Титулу примаријуса добио је 2003. године, а цертифицирани субспецијалиста клиничке психијатрије је од 2011. год. Објавио је преко 170 стручних и научних радова. Аутор је више поглавља у књигама и уредник и рецензент више књига. Члан је свјетског и европског удружења психијатара. Актуелно, предсједник је Удружења психијатара у БиХ, Удружења за дјечију и адолесцентну психијатрију у БиХ и Удружења психијатар Тузланског Кантона, подпредсједник Удружења за интегративну медицину у БиХ, а члан предсједништва Удружења групних аналитичара у БиХ.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 2miroj.jpg

Др.сц. Миро Јаковљевић, академик, редовни професор

Клиника за психијатрију, КБЦ Ребро, Загреб, Хрватска

Лијечник психијатар, професор психијатрије у трајном звању. Предстојник Клинике за психијатрију Медицинског факултета Свеучилишта у Загребу у КБЦ Загреб од 2007. до 2015. године. Прочелник Катедре за психијатрију Медицинског факултета Свеучилишта у Мостару од 2000. до 2013. године, те продекан за знаност Медицинског факултета Свеучилишта у Мостару од 2007. до 2013. године. Објавио је 20 књига 28 поглавља у књигама других аутора, те преко 200 знанствених и стручних радова. Главни је уредник часописа Псyцхиатриа Данубина. Члан је Еуропске академије знаности и умјетности, иноземни члан Академије наука и умјетности БиХ, редовни члан Академије медицинских знаности Хрватске, предсједник, Хрватског друштва за психофармакотерапију и биологијску психијатрију Хрватског лијечничког збора, те ЕЦНП амбасадор за Хрватску. Подручја знанственог интереса: клиничка психофармакологија и креативна психофармакотерапија, биологијска психијатрија, психотерапија, духовна психијатрија и трансдисциплинарна интегративна психијатрија.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 3osmans.jpg

Dr.sc. Osman Sinanović, redovni profesor

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina

Sarajevski Medicinski fakultet, Univerzitet Sarajevska škola nauke i tehnologije Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Specijalista je  neuropsihijatrije. Profesor emeritus je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i Sarajevskom Medicinskom fakulteta SSST Univerziteta. Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Veleučilišta u Vukovaru. Obavljao je funkciju načelnika Klinike za psihijatriju UKC Tuzla od 1993. do 2001. godine, načelnika Klinike za neurologiju UKC Tuzla od 2001. do 2003. i od 2013. do 2017. godine, pomoćnika Direktora UKC Tuzla za nauku, istraživanje i edukaciju, te šefa Odjela za Kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti Klinike za neurologiju UKC Tuzla. Član je i potpredsjednik Akademije medicinskih nauka BiH, počasni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Gaetano Conte Academy Italy, te član Borda Direktora Akademije za multiplu sklerozu IUC Dubrovnik, Kuratorija Međunarodnih neuropsihijatrijskih kongresa u Puli, Istraživačke grupe za neurologiju i psihijatriju ANUBiH i Istraživačke grupe za Organizaciju i obezbjeđivanje neuroloških servisa Svjetskog udruženja neurologa. Potpredsjednik je Udruženja neurologa u BiH i član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja neurologa ACEEP. Glavni je urednik elektroničkog časopisa Zdravstveni glasnik. Član je redakcije časopisa Acta Myologica i Medicinski Arhiv i uredništva časopisa Društva neurologa Srbije i časopisa Društva neurologa Hrvatske. Objavio je 47 knjiga i monografija, više stotina različitih publikacija i citiran je više od 1280 puta. Održao je veliki broj predavanja u zemlji i inostranstvu i bio mentor u 35 magistarskih radova i 17 doktorskih disertacija.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 4draganb.jpg

Dr.sc. Dragan Babić, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, SKB Mostar, Bosna i Hercegovina

Specijalist neuropsihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije, zaposlen na Klinici za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Redoviti profesor na Medicinskom, Zdravstvenom, Filozofskom i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju na Fakultetu zdravstvenih studija i glavni urednik elektroničnog časopisa Zdravstveni glasnik. Objavio je dvije knjige, a napisao još dvaneset poglavlja u knjigama drugih autora. Autor i koautor preko 130 stručnih i znanstvenih radova o od kojih je 71 u Pubmed (28 CC). Sudjelovao u više međunarodnih projekata. Mentor je 11 doktorskih disertacija, preko 50 magistarskih radova i preko 200 završnih i diplomskih radova. Član predsjedništva i potpredsjednik je Udruge psihijatara BiH, a u periodu 2013-2014. obnašao je funkciju predsjednika. Predsjednik organizacionog odbora međunarodnog simpozija Mostarska psihijatrijska subota od 2004-2019.g. Dobitnik „rektorove nagrade“ za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju u 2018. i 2019.godini. Član Hrvatske akademije Bosne i Hercegovine za znanost i umjetnost.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 5ninoslav.jpg

Dr.sc. Ninoslav Mimica, redovni profesor

Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb. Hrvatska

Sspecijalist psihijatar, IFAPA, rođen je 1959. godine u Zagrebu. Završio je Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao je 1994. godine i iste godine završio specijalizaciju iz psihijatrije. Doktorirao je 2002. godine, a status primarijusa stekao 2005. godine. Subspecijalist je iz područja biologijske psihijatrije, iz forenzičke psihijatrije te iz područja socijalne psihijatrije. Aktualno je u statusu redovitog profesora i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Zaposlen na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, aktualno je predstojnik Klinike za psihijatriju Vrapče i pročelnika Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi. Predsjednik je Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a, te osnivač Hrvatske Alzheimer alijanse. Predstavnik je Hrvatske u krovnim organizacijama Alzheimer’s  Disease International, Alzheimer Europe i Mediteranean Alzheimer Alliance.


Dr.sc. Esmina Avdibegović, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Neuropsihijatar, subspecijalista socijalne psihijatrije, grupni analitičar i edukator iz grupne analize, doktor medicinskih nauka, redovni profesor Univerziteta u Tuzli. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predavač je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu i Filozofskom fakulteta Univerziteta u Tuzli, te gostujući professor Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu (Republika Srbija). Medicinski fakultet i specijalizaciju iz neuropsihijatrije završila u Sarajevu. Postdiplomski studij upisala na Univerzitetu u Tuzli, gdje stekla i zvanje magistra i doktora medicinskih nauka. Subspecijalističku edukaciju iz socijalne psihijatrije završila 2005. godine, edukaciju iz grupne analize 2009. godine i stekla zvanje edukatora iz grupne analize 2013. godine. U nastavni proces na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uključena od 1992. godine. Objavila je više knjiga, naučnih i stručnih radova iz oblasti psihijatrije i neurologije. Glavna područja istraživanja su mentalno zdravlje i ljudska prava, socijalna psihijatrija, suicidologija, psihotraumatologija i psihoterapija.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 7marija.jpg

Dr.sc. Marija Burgić-Radmanović, redovni profesor

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Rođena je u Banjaluci, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, a  Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije i postdiplomske studije iz Dječije i adolescentne psihijatrije pohađala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Klinici za psihijatriju u Banjaluci obavlja funkciju šefa  Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju, a ovo odjeljenje je osnovala 2002. godine. Od 2006. do 2010. godine je obavljala funkciju načelnika Klinike za psihijatriju.  Od 2008. do 2010. godine  i od 2016. do 2018. godine je bila predsjednica Udruženja psihijatara u BiH, a potom u funkciji podpredsjednice.  Obavljala je funkciju  predsjednice Udruženja za dječiju psihijatriju u BiH. Član je Sekcije za edukaciju  u  Svjetskoj psihijatrijskoj asocijaciji (World Psychiatric Association). Redovni je profesor na Katedri za psihijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a od 1999. do 2015. je obavljala funkciju šefa Katedre za psihijatriju. Član je Udruženja doktora medicine Republike Srpske, Udruženja psihijatara u BiH, Udruženja neuropsihijatara Srbije, Udruženja dječije i adolescentne psihijatrije Srbije, Evropskog udruženja psihijatara, član Sekcije za edukaciju u Svjetskoj psihijatrijskoj sekciji, član Odbora za kardiovaskularnu patologiju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Član je uređivačkog odbora u časopisima Journal of Psychological Abnormalities in Children, USA; Journal of Psychology and Cognition i Austin Child & Adolescent Psychiatry, a ranije je bila u uređivačkom odboru časopisa Scripta medica. Majka je troje djece.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 8alija.jpg

Dr.sc. Alija Sutović, redovni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rođen je u Rožajama 1956. godine i tamo je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je završio u Sarajevu 1981. godine, a specijalizaciju neuropsihijatrije u Tuzli i Zagrebu, gdje je 1988. godine također položio specijalistički ispit. Magistrirao na temu „Kliničke i psiho-dijagnostičke karakteristike PTSP-a“ 1996. i doktorirao na temu „Forenzičko-psihijatrijska obilježja ubistva u mirnodopskim i ratnim vremenima“ na Medicinskom fakultetu u Tuzli 2001. godine. Član Mreže za podršku žrtvama i svjedocima Haškog tribunala. Izabran je za docenta 2002., a 2007. godine dodijeljeno mu je zvanje vanrednog profesora, a 2015. stalni naziv redovnog profesora za predmet Psihijatrija s medicinskom psihologijom, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je radio kao voditelj predmetaPsihijatrija sa medicinske psihologije od 2006. godine. Na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla radi na mjestu šefa Odjeljenja kliničke psihijatrije. Oženjen je i ima troje djece. Govori bosanski / hrvatski / srpski i engleski.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 9milans.jpg

dr.sc. Milan Stojaković, redovni profesor

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Rođen je 1963. godine u Tuzli.Završio Gimnaziju u Banjaluci 1982. godine.

Diplomirao 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, te od tada radi na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra u Banjaluci. Redovni je professor psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, specijalista psihijatar, subspecijalista sudske psihijatrije, član i predsjednik Skupštine Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, član Komore doktora medicine Republike Srpske, član EPA- Evropske psihijatrijske asocijacije, član WPA- Svjetske psihijatrijske asocijacije, član AMDA International – Asocijacija doktora medicine Azije, predsjednik AMDA Republike Srpske – Asocijacija doktora medicine Japana u Bosni i Hercgovini.  Ranije je obavljao poslove načelnika Klinike za psihijatriju u Banja Luci, šefa Odjeljenja za specijalne psihijatrijske djelatnosti i Šefa odjeljenja za psihotične poremećaje. Autor je i koautor desetina bibliografskih jedinica objavljenih u poznatim stranim i domaćim časopisima. Autor je poglavlja iz sudske psihijatrije u udžbeniku Osnovi psihijatrije – za studente Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te ima 6 objavljenih knjiga u domenu psihijatrije. Glavni i odgovorni urednik je međunarodnog časopisa Psymedica.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 10kanita.jpg

Dr.med.sc. Kanita Dervić, redovni profesor

Medicinski Univerzitet u Beču, Austrija

Kanita Dervić je diplomirala na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu i Muzičkoj akademiji u Sarajevu, te završila specijalizacije dječije i odrasle psihijatrije na Univerzitetskim klinikama (AKH) Medicinskog Univerziteta u Beču, uključujući i  jednogodišnji naučno-istraživački boravak (Postdoctoral Research Fellow) na Columbia University (Division of Child and Adolescent Psychiatry and Division of Neuroscience) u Nju Jorku, USA. Prof. Dervićje prva žena na Medicinskom Univerzitetu u Becču koja je proglašena docentom za dječiju i adolescentnu psihijatriju nakon postignute Habilitation (najviša akademska kvalifikacija u njemačkom govornom području Evrope)2007. godine. Obavljala je niz rukovodećih kliničkih i administrativnih pozicija na Medicinskom Univerzitetu u Beču i internacionalno. Prof. Dervić je dobitnik mnogobrojnih nacionalnih i internacionalnih nagrada (npr. za najbolji naučni rad od Evropske Psihijatrijske Asocijacije 2004.god.; priznanje za zasluge u nauci od austrijskog Ministarstva za nauku i austrijskog predsjednika 2016.god.). Njeni naučno-istrazivački interesi uključuju suicidalno ponašanje i prevenciju suicida u dječijem i adolescentnom dobu. Objavila je niz naučnih radova u vodećim svjetskim stručnim časopisima i često je pozivani predavač na internacionalnim kongresima.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 11vera.jpg

Dr.sc. Vera Daneš-Brozek, penzionisani vanredni profesor

Udruženje za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Po užem stručnom opredjeljenju je subspecijalista dječije psihijatrije educirana u psihodinamskom usmjerenju. Najveći dio radnog vijeka sve do umirovljenja provela je kao voditeljica Odjela dječije psihijatrije pri Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra u Sarajevu i bila vanredni profesor na Katedri za psihijatriju i neurologiju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Univerziteta Sarajevu. Također bila je rukovoditelj Katedre za zdravstvenu psihologiju i zdravstveni odgoj Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru. Autorica je velikog boja stručnih i znanstvenih članaka iz područja dječije i adolescentne psihijatrije, a objavila je i dvije knjige kao autor i koautor također iz područja dječije i adolescentne psihijatrije. Sudjelovala je u brojnim lokalnim i međunarodnim stručnim i znanstvenim projektima za zaštitu mentalnog zdravlja. Ima iskustvo kao predavač i supervizor u edukaciji psihoterapeuta. Stalni je sudski vještak za psihijatriju. Najveći broj predmeta u kojima je vještačila odnosi se na zlostavljanje djece i dodjelu djece pri razvodu braka, ali također radi i vještačenja iz drugih područja psihijatrije. Bila je prva je predsjednica Udruženja dječijih psihijatara u Bosni i Hercegovini.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 12miro.jpg

Dr.sc. Miro Klarić, vanredn profesor

Klinika za psihijatriju, SKB Mostar, Bosna i Hercegovina

Rođen je 11.03.1957. godine u Tesliću, Bosna i Hercegovina. Medicinski fakultet sam završio 1976. g. na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1991. godine na VMA u Beogradu. Poslijediplomski znanstveni studij „Biomedicina“ je završio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska, gdje je 2005. godine  pod mentorstvom prof. dr. sc. Tanje Frančišković i magistrirao na temi „Psihičke posljedice u žena izloženih kroničnom ratnom stresu“, a 2008. godine pod istim mentorstvom i doktorirao na temi „Posredna traumatizacija u  supruga ratnih veterana oboljelih od PTSP-a“. Od 2014. godine je u zvanju izvanrednog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 1994. godine radi na Klinici za psihijatriju SKB Mostar. Trenutno obnaša funkciju predstojnika klinike i u trećem sam četvoro godišnjem mandatu. Od 2011. godine je pomoćnik ravnatelje SKB Mostar, a od 2013. godine sam i predstojnik katedre za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Do sada je objavio preko 50 stručnih i znanstvenih radova u stranim i domaćim časopisima, učestvovao na više desetaka domaćih i međunarodnih stručnih skupova, a također je i autor jednog udžbenika, te sedam poglavlja u različitim stručnim knjigama.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 13mevludin.jpg

Dr.sc. Mevludin Hasanović, vanredni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina Rođen u Brčkom 1958. god. Medicinski fakultet diplomirao u Sarajevu 1982. i specijalizaciju iz neuropsihijatrije u Zagrebu (Hrvatska) 1991. godine. Postdiplomski studij upisao na Univerzitetu u Zagrebu a završio Tuzli, gdje je stekao zvanje magistra potom i doktora medicinskih nauka (2009), vanredni profesor Univerziteta u Tuzli (2014). Zaposlen je na Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Predavač je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Primarijus je od 1994. godine, a subspecijalista socijalne psihijatrije je od 2006. god, grupne analitičar od 2009. godine, a 2013. je stekao zvanje edukatora iz grupne analize. Akreditovani EMDR praktičar (2013) i EMDR  konsultant (2017). U nastavni proces na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uključen od 1996. godine. Objavio je preko 300 stručnih i naučnih radova, Radovi su mu citirani na Google scholars 750 puta. H-index=15, I-10 index=20. Tri puta je nagrađivan drugom nagradom za najbolji objavljen naučni rad u UKC Tuzla 2005., 2006., i 2012/13. god. Član je uredničkih odbora nekoliko domaćih i međunarodnih časopisa. Potpredsjednik je Udruženja  psihijatara TK, predsjednik je Udruženja EMDR terapeuta u BiH i Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH. Oženjen je i ima petero djece.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 14alma.jpg

Dr.sc. Alma Džubur Kulenović, vanredni profesor

Psihijatrijska klinika, KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao najbolji student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u toku cijelog studija, za što je nagrađena između ostalih i Rektorovom nagradom. Specijalizaciju psihijatrije je završila u Zagrebu 1994. Subspecijalista je psihoterapije. Bila član Katedre za psihijatriju University of Illinois, Chicago (SAD) (1995-1999) kao gostujući znanstvenik. Aktivno učestvovala na mnogobrojnim skupovima u zemlji i inozemstvu, kao pozvani predavač i kao uvodničar, objavila veliki broj radova u stručnim i znanstvenim časopisima u zemlji i svijetu, kao autor ili koautor sudjelovala i pisanju knjiga i udžbenika. Bila je angažirana u dva FP 6 projekta financirana od Evropske komisije te kao glavni istraživač u projektima DAAD, Global Health Fund i FP7 (Horizon 2020). Iskustvo u radu na reformi usluga mentalnog zdravlja u Bosni Hercegovini i Hrvatskoj kroz aktivnosti projekata University of Illinois at Chicago i Projekta mentalnog zdravlja Pakta Stabilnosti (regionalni ekspert) kao i Federalnog ministarstva zdravstva BiH. Generalni je sekretar Udruženja psihijatara BiH, bila je Generalni sekretar Udruženja za biološku psihijatriju u Federaciji BiH od osnutka do 2017. Član je Odbora za istraživanje u neurologiji i psihijatriji Akademije nauka i umjetnosti BiH. Doktorica medicinskih znanosti, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Šef katedre za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Direktorica je neuropsihijatrijske discipline Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 15mira.jpg

Dr.sc. Mira Spremo, vanredni profesor

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Rođena 1963.god. u Banjaluci.  Gimnaziju i Medicinski Fakultet završila u Banjaluci, a stalno zaposlena u UKC Banjaluka, Klinika za psihijatriju, Odjeljenje dječije i adolescentne psihijatrije. Nakon završene specijalizacije iz psihijatrije i postdiplomskog studija Dječije i adolescentne psihijatije odbranila magistarski rad pod nazivom “Suicidalne ideje adolescenata banjalučkih srednjih škola” ,  2004. godine, a doktorsku tezu pod nazivom „Anoreksija i bulimija nervosa u adolescentnoj populaciji” odbranila 2008. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Završila je više psihoterapijskih edukacija te je autor i koautor više naučnih i stručnih radova te saradnik i konsultant u više projekata. Trenutno birana  u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Banjaluci i obavlja dužnost šefa Katedre za psihijatriju. Takođe, stalni konsultant u Udruženju roditelja djece sa autizmom „Djeca svjetlosti”.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 16edin.jpg

Dr.sc. Edin Bjelošević, vanredni profesor

Centar za mentalno zdravlje, JZU Dom zdravlja Zenica, Bosna i Hercegovina

Rođen 28.06.1957. godine, Zenica, Medicinski fakultet: završio  u Sarajevu 1984. godine.

Magistrirao 20. 11. 2003. godine, doktorirao 20.11. 2010. godine. Vanredni profesor od 2018 godine. Prošao više edukacija iz psihijatrije i mentalnog zdravlja. Šef tima za dječiju i adolescentnu psihijatriju pri CZMZ Zenica od 2015. godine. Šef je katedre za Neuropsihijatriju na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici od 25.05.2011. godine. Učestvovao je u radu komisije za osnivanje zdravstvenog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Jedan od osnivača CZMZ u Zenici i Zavoda za bolestu ovisnosti u Zenici. Predavač je i organizator brojnih preventivnih programa i projekata organizovanih za profesionalce mentalnog zdravlja, lijekare porodične medicine, medicinske, sestre, prosvjetne radnike, pripadnike Mup-a i učenike osnovnih i srednjih škola. Mentor je na 35 diplomskih radova. Mentor je na šest magistarskih radova, komentor je na doktorskoj disertaciji. Autor je više radova objevljenih u časopisima i kongresima. Objavio je sedam knjiga kao autor ili koautor.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 17zihnet.jpg

Dr.sc. Zihnet Selimbašić, vanredni profesor

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Rođen je 1959. godine u Pauču, općina Kladanj. Medicinski fakultet u Tuzli završava 1986. godine, specijalizaciju iz neuropsihijatrije 1995. godine. Edukaciju iz područja dječije i adolescentne traumatske psihologije i psihijatrije na Missouri University, USA 1995. godine. Edukaciju iz „Traume i ljudskog razvoja“ u saradnji sa Harvard Public School, Univerziteta u Rijeci i Univerziteta u Sarajevu završio 1997. godine, a u saradnji sa UNICEF-om godine 1998. edukaciju iz posttraumatske terapije. Izobrazbu iz supervizijskih metoda u saradnji sa Division of Clinical Neorosience and Psychiatry, Gothenburg, Sweden za Kliničku superviziju 2000. godine. Postdiplomski studij je završio 2002. godine. Magistarski rad je odbranio 2005. godine u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju je odbranio 2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.  Učestvovao je u psihosocijalnim programima „Pomoć djeci i odraslim osobama stradalim u ratu i poslije rata“ u toku od 1994. do 2004. godine kao i „Razmjena iskustava pomagača/terapeuta Bosne i Hercegovine i Njemačke“ od 1999. do 2001. godine. Zvanje grupnog analitičara stekao 2012. godine. Od 2009. godine je šef  Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju JZU UKC Tuzla. Od 2011. godine je docent a od 2019. vanredni profesor na predmetu ”Psihijatrija sa medicinskom psihologijom” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 18nermina.png

Dr.sc. Nermina Kravić, docent

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Neuropsihijatar, subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, grupni analitičar, zaposlena je na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla, i šef je Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Rođena je 1968. god. u Tuzli gdje se školovala i 1993. god. stekla zvanje doktora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Stručni poslijediplomski studij iz dječije i adolescentne psihijatrije pohađala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Magistarirala je i doktorirala na temu posljedica ratne traume i traumatskih gubitaka doživljenih u ranom djetinjstvu. Učestvovala je u više međunarodnih projekata saradnje sa univerzitetima u Norveškoj, Italiji, Njemačkoj, Velikoj Briatniji, Švicarskoj, SAD. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli zaposlena je od 2004. god. Objavila je više naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, učestvovala u naučnim i stručnim skupovima. Sekretar je Udruženja za dječiju i adolescentnu psihijatriju u BiH i bila je predsjednica Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 19nermana.jpg

Dr.sc. Nermana Mehić Basara, docent

Javna ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Doktor je medicinskih nauka, primarijus,specijalista neuropsihijatar, subspecijalista za bolesti ovisnosti. Docent je na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i direktorica JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo. Aktivno je učestvovala u više od 60 domaćih, regionalnih i internacionalnih stručnih skupova, bila organizator nekoliko konferencija o mentalnom zdravlju, član Organizacionog odbora Prvog (2003) i Drugog (2007) kongresa psihijatara Bosne i Hercegovine kao i član Kongresnog odbora Trećeg i Četvrtog kongresa psihijatara BiH (2012., 2017). Do sada je objavila preko 20 naučnih i stručnih radova iz oblasti ovisnosti, mentalnog zdravlja u zajednici  i posttraumatskog stresnog poremećaja u relevantnim naučnim časopisima. Kao autor i koautor učestvovala je u izradi velikog broja  stručnih vodiča, priručnika, udžbenika i drugih  publikacija  iz navedenih oblasti. 2004. godine dobila je prestižnu nagradu „Nyswander –Dole Marie Award“ , od strane Američke Asocijacije za tretman ovisnosti o opijatima (AATOD), živi i radi u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 20nera.png

Dr.sc. Nera Zivlak-Radulović, docent

Klinika za psihijatriju UKC Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Specijalizaciju iz psihijatrije je završila na Univerzitetu u Novom Sadu  a nakon toga i  supspecijalizaciju iz  sudske psihijatrije  na Univerzitetu  u Kragujevcu. Načelnik Klinike za psihijatriju postaje 2010. godine. Doktorske studije je završila na  Univerzitetu  u Banja Luci 2014. godine.  Docent i predavač je na Panevropskom Univerzitetu „Aperion“ u Banja Luci (na Fakultetu zdravstvenih nauka i   na Pravnom Fakultetu) za predmete  Zdravstvena psiholologija, Pravna medicina  i Sudska psihologija i psihopatologija. Profesor je na  predmetu Mentalna higijena na  Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru. Član je Komore doktora medicine Republike Srpske, Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini, Predsjednik Udruženja alkohologa i stručnjaka za druge ovisnosti Bosne i  Hercegovine. Publikovala je dvije knjige iz oblasti forenzičke psihijatrije, dva poglavlja u knjigama iz oblasti psihijatrije / bolesti zavisnosti /i dermatologije, pedesetak  stručnih  i desetak  naučnih radova iz različitih oblasti u psihijatriji (naročito iz oblasti bolesti zavisnosti). Govori srpski i engleski jezik.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 21marko.png

Dr.sc. Marko Martinac, docent

Centar za mentalno zdravlje, Dom  zdravlja Mostar, Bosna i Hercegovina

Rođen  je  1967. godine. Diplomirao  je  na  Medicinskom  fakultetu  Sveučilišta  u  Zagrebu Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru odbranio je magistarski  rad  (2011.)  i  doktorsku  disertaciju  (2013.).  Završio je i edukacije o liječenju bolesti  ovisnosti  u Zagrebu  (1999)  i  Italiji  (1998.).  Šef  je CMZ  u  DZ Mostar,a bio je zaposlen i u Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u  Mostaru.  Član  je UO   UPuBiH, potpredsjednik Udruženja alkohologa i stručnjaka  za  druge  ovisnosti  u  BiH,  član je Hrvatskog  društvaza biologijsku psihijatriju i kliničku psihofarmakologiju i World Society  of  Biological  Psychiatry.Nagrađen za najbolji znanstveni rad od strane Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti (2004.) i Hrvatskog psihijatrijskog društva (2006.). Član je Uredništva internacionalnog časopisa Alcoholism, pomoćnik urednika u znanstvenim časopisima  Zdravstveni  glasnik  i  Medicina  Academica  Mostariensia.  Dugogodišnjije član Organizacijskih    odbora    Mostarskih    psihijatrijskih    subota,    i      Organizacijskog odbora Hrvatske konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima, te Alpe-Adria  konferencije  o  alkoholizmu.  Bio  istraživač  na  projektu  Federalnog ministarstva  znanosti.  Do  sada  je  objavio  više  od  30  kongresnih  sažetaka  i  70  radova  u  indeksiranim časopisima (18 u CC i 9 u SCI). Govori engleski jezik.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 22elvir.jpg

Dr.sc. Elvir Bećirović, docent

Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2002. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio 2009. godine.  Magistrirao 2009. na temi „Seksualne disfunkcije u ratnih veterana sa PTSP-om“. Doktorirao 2017. na temi „Povezanost emocionane inteligencije, aleksitimije i empatije sa simptomima posttraumatskog stresnog porećaja“ te promovisan u zvanje docenta. Pohađao trening iz Eye Movement Desensitation and Reprocesing (EMDR) 2007.-2011. godine i stekao zvanje EMDR praktičara. Godine 2015. je završio višegodišnju edukaciju i stekao zvanje grupnog analitičara. Završio je izobrazbe iz neurolingvističkog programiranja (NLP), persuazije i socijalnog uticaja te hipnoterapije. Pohađao seminare iz psihijatrije u organizaciji Weill Cornell Univreziteta u Salzburgu (Austrija) 2006. i 2008. godine. Godine 2008. pohađao Core Maudsley forum u organizaciji Instituata za psihijatriju i King’s College u Londonu (Engleska). Boravio je 2009. godine na studijskoj  razmjeni iz psihijatrije u Donauspital u Beču (Austrija). Završio je edukaciju o Shizofreniji u organizaciji Lundbeck instituta u Kopenhagenu (Danska) 2012. godine.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 23amra.jpg

Dr.sc. Amra Memić-Serdarević, docent

Psihijatrijska klinika, KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Zaposlena na Psihijatrijskoj klinici Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu, kao ljekar specijalista neuropsihijatar i docent na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Pored klinickog rada bavi se naucnim istrazivanjima na podrucjima klinicke i bioloske psihijatrije, te psihijatrijske genetike. Autor i ko-autor na vise radova. Ucestvovala je u mnogim domacim i medjunarodnim naucnoistrazivackim projektima. Participirala je i na brojnim kongresima, simpozijima, konferencijama kao aktivni ucesnik i pozvani predavac, te na edukacijskim skolama i treninzima. Magistarsku i doktorsku tezu odbranila je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Doktrosku tezu iz oblasti psihijatrijske genetike, pod mentorstvom Prof. dr. Marcella Rietschel, uradila na Psihijatrijskoj klinici Klinickoga centra Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet u Sarajevu i Psihijatrijskoj klinici u Mannheim-u, Medicinski fakultet Univerziteta u Heidelberg-u.


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 24rusmir.jpg

Dr.sc. Rusmir Softić, docent

Psihijatrijska klinika, KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Rođen je u Tuzli 1973. godine. Diplomirao je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2001. godine. Specijalista neuropsihijatar od 2008. godine. Završio je dva postdiplomska studija: stručni postdiplomski studij iz oblasti „Psihoterapija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i postdiplomski studij iz biomedicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Magistrirao i doktorirao na Univerzitetu u Tuzli. Prvi je evropski akreditovan EMDR psihoterapeut u Bosni i Hercegovini. Završio je šestogodišnju edukaciju iz psihoterapijske oblasti „Grupna analiza“ i stekao zvanje grupnog terapeuta. Certificirani je klinički hipnoterapeut i NLP Practitioner. Od 2008. do 2017. godine radio je kao ljekar specijalista na odjeljenjima za kliničku psihijatriju, te odjeljenju za traumatske stresne poremećaje Klinike za psihijatriju, UKC Tuzla, a od 2017. godine radi u Psihijatrijskoj klinici, KCU Sarajevo na poslovima šefa Dnevne bolnice. Docent je na Katedri za psihijatriju sa medicinskom psihologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.Separator


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 25zvezdana.jpg

Dr.sc. Zvezdana Stojanović, docent

Vojnomedicinska Akademija, Beograd, Srbija

Rođena je 02.01.1972. godine. Izabrana je 2017. godine za Docenticu za predmet Psihijatrija, na Medicinskom fakultetu Vojno medicinske akademije (VMA) Univerziteta odbrane u Beogradu. Odbranila je 2016. godine doktorsku disertaciju “Ispitivanje efekta  elektrokonvulzivne terapija na kognitivne i mnestičke funkcije kod osoba sa depresijom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Od 2000-2004. godine je završila specijalizaciju iz psihijatrije na VMA. Pohađala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu u period 1991-1997. čodine. Član je od 2017. u Društvu za neuronauke Srbije a od 2007. u Udruženju psihijatara Srbije. Objavila je in extenso– ukupno 2 rada iz kategorije M21, 7 radova iz kategorije M23: Stojanovic Z, Andric S, Soldatovic I, Dolic M, Spiric Z, Maric NP. Executive Function in Treatment-Resistant Depression Before and After Electroconvulsive Therapy. World J Biol Psychiatry. 2017;18(8):624-632. Maric NP, Stojanovic Z, Andric S, Soldatovic I, Dolic M, Spiric Z. The acute and medium-term effects of treatment with electroconvulsive therapy on memory in patients with major depressive disorder. Psychological Medicine. 2016;46(4):797-806.Separator


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 26vesna.jpg

Dr.med.Vesna Horvat, mr.med.sc.

Psihijatrijska klinika KCU Sarajevo, Bosna i Hercegovina Paragraf

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je na Psihijatrijskoj klinici KCUS. Završila specijalizaciju iz neuropsihijatrije te se  u stručnom smislu usmjerila na rad sa razvojnom populacijom i postala  subspecijalista iz dječje i adolescentne psihijatrije. Završila je postdiplomski studij iz dječije i adolescentne psihijatrije (CAP), koji je organiziran u suradnji Sarajevskog i Umea Univerziteta iz Švedske te stekla titulu magistra nauka. Pohađala petogodišnju edukaciju iz Grupne analize. U ratnom i poslijeratnom periodu bila angažirana  u projektima u psihosocijalne pomoći razvojnoj populaciji kao što su: Centar „Duga“ organizacije Medisin de mond iz Pariza, Centru za pomoć žrtvama torture organiziranog od strane IRCT iz Kopenhagena. Učestvovala kao predavač u edukativnim seminarima i pravljenju priručnika iz domena dječje i adolescentne psihijatrije za profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja.Bila  predstavnik iz FBIH za oblast mentalnog zdravlja razvojne populacije u sklopu Pakta stabilnosti. Objavila niz radova,učestvovala na značajnim naučnim skupovima u zemlji i inozemstvu. 


Slika ima prazan alternativni atribut; njen naziv fajla je 27nermina.jpg

Paragraf

Dr. Med. Nermina Hadžagić-Ćurčić,mr.med.sc.

Psihijatrijska klinika KCU Sarajevo, Bosna i HercegovinaParagraf

Rođena je 15.04.1962. godine u Sarajevu. Radi na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu na Odjelu za dječiju i adolescentnu psihijatriju, kao specijalista neuropsihijatar, subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije i psihoterapije. Medicinski fakultet u Sarajevu je završila 1988.god. Od l989. do l995.godine je radila u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju u Sarajevu, kao ljekar opšte prakse. Radi na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu od 1995.godine. 1999.godine je položila specijalizaciju iz neuropsihijatrije i od tada radi na Odjelu za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Od 2012. godine je šef tog odjela. Magistarski rad pod naslovom „Psihosocijalne karakteristike porodice i efekti psihosocijalne podrške zlostavljanoj djeci“ odbranila je 2005. godine u sklopu Postdiplomskiog studija „Dječja i adolescentna psihijatrija i psihologija“ Univerzitetu u Sarajevu u suradnji sa Univerzitetom Umea (Švedska). Od 2005. do 2010. godine je bila na edukaciji iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije, čiji je nositelj Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije. Godine 2015. je postala subspecijalista dječije adolescentne psihijatrije i psihoterapije, te  je dobila zvanje primarijus.