XVIII ПСИХИЈАТРИЈСКИ ДАНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – Прво обавјештење

УДРУЖЕЊЕ ПСИХИЈАТАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

у сарадњи са

Клиником за психијатрију Универзитетског клиничког центра Тузла

и Удружењем за дјечију и адолесцентну психијатрију у Босни и Херцеговини

 

 

организује

 

XVIII ПСИХИЈАТРИЈСКЕ ДАНЕ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

ПРВИ КОНГРЕС БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 О ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЈИ

 са међународним учешћем

 

Главна тема Конгреса:

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЈА ДАНАС:

ДОМЕТИ, ОГРАНИЧЕЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ

 

 

Конгрес ће се одржати 24. – 26. 9. 2020. године у Тузли

i