27th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTROVERSIES IN PSYCHIATRY

27. Међинародни симпозијум о контроверзијама у психијатрији се традиционално одржава у Барселони, у периоду 14. – 16. мај 2020. године обрађујући тему „Насиље и агресивност“.

Као и претходних година, чланови Удружења психијатара у Босни и Херцеговини имају попуст од 10% на цијене котизације, али и on-line streaming, као и снимљене сесије са претходних симпозијума (користити при регистрацији код PP55G9.

Наше Удружење са организаторима овог Симпозијума има континуирану међусобну промоцију.

Више информација можете пронаћи на http://www.controversiasbarcelona.org