Opšte informacije

Lokacije :
Kulturni centar Banski Dvor

Sala A
(Koncertna dvorana - Ceremonija otvaranja, Zatvaranje Kongresa, Plenarna i Pozvana predavanja, Satelitski simpozijumi)

Sala B
(Vijećnica - Oralne prezentacije, Radionica, Pitajte eksperta)Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Sala C
(Simpozijumi - Trauma i stres; Bolesti zavisnosti)Hotel "Bosna"

Sala D
(Piano bar - Poster prezentacije, Pauze za kafu)

Sala E
(EPA kurs)

Kristalna dvorana
(Koktel dobrodošlice, Svečana večera)Banja Luka, Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Vrijeme održavanja : 16. – 19. novembar 2017.

Službeni jezici : Jezici naroda u Bosni i Hercegovini i engleski

Rok za slanje apstrakata : 15.08.2017. 25.09.2017.

Valuta : Domaća valuta je konvertibilna marka (KM). 1€=1,95583 KM.

Vrednovanje skupa (KME) : Svi učesnici skupa dobiće Sertifikat o učešću na Kongresu Kongres je akreditovan od strane Savjeta za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kao Međunarodni kongres i učesnici će dobiti Uvjerenje sa bodovima KME po važečem .Pravilniku u skladu sa vrstom učešća na Kongresu. Polaznici EPA Itinerant Course (za limitiran broj prethodno prijavljenih učesnika) dobiće poseban Sertifikat o učešću, a kurs je akreditovan od strane Savjeta za zdravlje i svaki polaznik će dobiti Uvjerenje sa posebnim bodovima KME. Svaki učesnik Kongresa dobiće i sertifikat sa 15 WPA Educational Points, odobren od strane WPA Educational Committee i WPA Secretary for Education.

Podizanje sertifikata: Sertifikate ćete moći podići nakon popunjavanja Evaluacionog lista u SUBOTU, 18. NOVEMBAR 2017. (12.00 – 16.00) I NEDELJU, 19. NOVEMBAR 2017. (09.00-12.00) NA REGISTRACIJI/INFO PULTU Sertifikate će moći podići samo učesnici koji su registrovani online i koji imaju na dan Kongresa uplaćenu kotizaciju. Odgovornost i osiguranje : Kongresni sekretarijat i Organizatori ne mogu prihvatiti odgovornost za lične udese ili gubitak i/ili oštećenje privatne svojine učesnika.

Socijalni dio Kongresa (u sklopu kotizacije): Ceremonija otvaranja i Koktel dobrodošlice : 16.11.2017.
Svečana večera : 18.11.2017.
Ceremonija zatvaranja : 19.11.2017.

Kako doći do Banja Luke?

Detaljno uputstvo .pdf

Kontakti

Naučni dio i apstrakti : apstrakti@upubih.com

Prijava za kurseve (ograničen broj polaznika, u sklopu kotizacije) : gracetovic@yahoo.com

Tehnički dio (registracija, uplata kotizacije, rezervacija smještaja, Svečana večera, transferi, izdavanje računa, sponzorstva i otkazivanje) :
TRAVEL PLAN
Kralja Petra I Karađorđevića 109
78000 Banja Luka
Tel.: 051/492-493 Mob.: 066/333-301
E-mail: office@travelplan.ba
Kongresne informacije : kongres@upubih.com upubih@upubih.com

Povezani događaji


XVII World Congress of Psychiatry
44. Simpozijum Beograd
21st World Congress of Mental Health
IFMAD 2017
WPA Thematic Congress Melbourne 2018
26th European Congress of Psychiatry
WPA Co-sponsored 6th Macedonian Psychiatric Congress and International Meeting
17th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour
IEPA 11 IEPA Conference Boston 2018