Kotizacije

Redovna kotizacija – od 01.09.2017. i na Kongresu.
Članovi Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini u 2017 (specijalisti) 250 KM
Članovi Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini u 2017 (ljekari na specijalizaciji psihijatrije) 75 KM
Ostali (psihijatri, neuropsihijatri) 400 KM
Ostali (ljekari na specijalizaciji psihijatrije) 140 KM
Ostali (ljekari drugih profesija, psiholozi) 200 KM
Penzionisani specijalisti i studenti medicine Bez kotizacije
*cijene uključuju PDV (17%)

Kotizacija uključuje :

- Prisustvovanje svim sesijama Naučnog dijela Kongresa i na Tehničkoj izložbi Kongresa
- Učešće u paralelnom stručnom dijelu programa (za limitiran broj prethodno prijavljenih učesnika).
- Kongresne materijale.
- Pauze za kafu/čaj.
- Prisustvo na Ceremoniji otvaranja i Koktelu dobrodošlice.
- Svečanu večeru.
- Prisustvo na Zatvaranju Kongresa.
- Sertifikate o učešću.
- Ručak (17. i 18. novembar 2017).

Važne napomene :
- Ljekari na specijalizaciji koji nisu članovi UPuBiH treba da dostave potvrdu o statusu (kopija Rješenja o specijalizaciji ili potvrda iz matične ustanove), a psiholozi i druge profesije trebalo bi da nakon on line prijave dostave potvrdu iz matične ustanove o status (elektronski, na kongres@upubih.com ).
- Studenti medicine koji žele učestvovati na Kongresu treba da se prijave preko on line registracionog obrasca, pošalju dokaz o statusu (elektronski, na kongres@upubih.com) i da pri registraciji na Kongresu pokažu studentski indeks.
- Studenti medicine i penzionisani specijalisti će moći prisustvovati stručno-naučnom dijelu Kongresa, Tehničkoj izložbi, Ceremoniji otvaranja, Koktelu dobrodošlice, pauzama za kafu tokom Kongresa i Zatvaranju Kongresa, a penzionisanim specijalistima će biti obezbijeđen i Sertifikat o učešću.

Hotelski smještaj

Tokom Kongresa za učesnike će biti obezbijeđen smještaj u hotelima različite kategorije u Banja Luci. Obrazac za registraciju i rezervisanje smještaja u nekom od hotela možete popuniti OVDE .
Za registraciju učešća na Kongresu, uplate kotizacije, hotelski smještaj i transfere zadužen je Tehnički organizator Kongresa TRAVEL PLAN Banja Luka.
Napomena :
Ljekari na specijalizaciji koji nisu članovi UPuBiH treba da uz prijavni obrazac dostave potvrdu o statusu (kopija Rješenja o specijalizaciji ili potvrda iz matične ustanove). Psiholozi i drugi ljekari trebalo bi da uz prijavni obrazac dostave potvrdu iz matične ustanove o statusu. Studenti koji žele učestvovati na Kongresu treba da se prijave preko registracionog obrasca i da pri registraciji na Kongresu prikažu studentski indeks.
Svi učesnici Kongresa treba da budu registrovani (Registracioni formular).