Поштоване колегинице и колеге

Удружење психијатара у Босни и Херцеговини основано је у октобру 2007. године, те је, након процеса регистрације, званично започело са радом 17. марта 2008. године.

Удружење је добровољна организација стручњака који се баве психијатријом у Босни и Херцеговини (доктора медицине специјалиста психијатрије, дјечје и адолесцентне психијатрије и неуропсихијатрије, доктора медицине на специјализацији психијатрије и дјечје и адолесцентне психијатрије и доктора медицине који нису наведени специјалисти или на наведеној специјализацији, али су запослени у установама које су специјализоване за област менталног здравља).

Циљеви и дјелатности Удружења су:

  1. праћење развитка и постигнућа психијатријске и сродних наука и упознавања чланства са тим постигнућима, а са циљем унапређења њихових стручних способности, стварања материјалних услова за научно-истраживачки рад на подручју психијатрије и сродних дисциплина, развијања етичке свијести-морала, одговорности и свијести чланова Удружења у складу са Кодексом етике здравствених радника Босне и Херцеговине,
  2. размјена искустава са одговарајућим стручним организацијама и институцијама у свијету и Свјетском психијатријском асоцијацијом,
  3. стручна издавачка дјелатност у сврху информисања својих чланова и цијеле јавности о развоју психијатријске науке и праксе,
  4. размјена искустава са удружењима психијатријских болесника, њихових породица и других удружења грађана у заједници у којој обољели живе, као и сарадња са сличним организацијама,
  5. вођење прецизне базе података.

 

Чланство у Удружењу је добровољно и стиче се учлањењем од дана уписа у регистар чланова Удружења, попуњавањем Приступнице и уплатом годишње чланарине.

Од самих почетака, Удружење активно ради у више праваца: континуирана промоција у земљи, региону и на међународном плану, популаризција чланства међу колегама из психијатријске струке у цијелој Босни и Херцеговини; организовање и одржавање стручних психијатријских скупова у Босни и Херцеговини (Трећи и Четврти Конгрес психијатара Босне и Херцеговине и годишњи симпозијум Удружења-Психијатријски дани) као и коорганизација важних скупова из области психијатрије и менталног здравља у нашој земљи (Симпозијуми из биолошке психијатрије/психофармакологије, Мостарске психијатријске суботе, Алкохолошки симпозијуми, симпозијуми из дјечје и адолесцентне психијатрије, BHAAS дани и други); активна улога у Свјетској психијатријској асоцијацији (WPA), као пуноправни члан и Европској психијатријској асоцијацији (EPA), као пуноправни члан у Савјету националних психијатријских асоцијација, али и континуирана сурадња с другим националним и интернационалним асоцијацијама (Хрватско психијатријско друштво, Удружење психијатара Србије, Македонско психијатријско удружење, Удружење психијатара Црне Горе, Danubina, PAEEB, BHAAS, Турско друштво за психофармакологију, и друга); website Удружења, који има континуитет промовисања Удружења, његових активности и сарадњи.

У претходној години били свједочимо великиим изазовима у цијелом свијету, свим друштвима, а понајвише у медицини, па и психијатрији, услијед пандемије COVID-19. Дубоко сам увјерен да ће тoком 2021. године бити настављена традиција одржавања Психијатријских дана Босне и Херцеговине, као догађаја првог реда у нашој земљи, као и припремама за Пети конгрес психијатара у Босни и Херцеговини. Такође, желио бих да нашe Удружење настави са унапређењем својих активности у земљи и на интернационалном плану. Нарочиту пажњу посветићу подршци и ширем укључивању младих колега у активности Удружења, које је увијек подстицало и подржавало младе психијатре да унапређују своја знања на интернационалним скуповима (школе, семинари, курсеви, и друго). Такође, желио бих да Удружење постане активни партнер у креирању едукационих и других програма у сарадњи са надлежним институцијама и невладиним удружењима (министарства здравља, Пројекат менталног здравља, и други).

Желим се захвалити свим колегиницама и колегама који континуирано продужавају своје чланство у нашем Удружењу и част ми је да Вас позовем да будете члан или продужите своје чланство у Удружењу психијатара у Босни и Херцеговини у овој години.

 

Академик проф. др. сц. Драган Бабић, др. мед.
Предсједник Удружења психијатара у Босни и Херцеговини
dbpotpis