О нама

Поштоване колегинице и колеге

Удружење психијатара у Босни и Херцеговини основано је током међународног 2. Конгреса психијатара Босне и Херцеговине у Сарајеву, у октобру 2007. године, те је, након процеса регистрарације, званично започело са радом 17. марта 2008. године. Удружење је добровољна организација стручњака који се баве психијатријом у Босни и Херцеговини (доктора медицине специјалиста психијатрије и неуропсихијатрије, доктора медицине на специјализацији психијатрије и доктора медицине који нису наведени специјалисти или на наведеној специјализацији, али су запослени у установама које су специјализоване за област менталног здравља).

Циљеви и дјелатности Удружења су:

праћење развоја и постигнућа психијатријске и сродних наука и упознавања чланова са тим постигнућима са циљем унапређења њихових стручних способности, стварања материјалних услова за научно-истраживачки рад на подручју психијатрије и сродних дисциплина, развијања етичке свијести-морала, одговорности и свијести чланова Удружења у складу са Кодексом етике здравствених радника Босне и Херцеговине,
размјена искустава са одговарајућим стручним организацијама и институцијама у свијету и Свјетском психијатријском асоцијацијом,
стручна издавачка дјелатност са сврхом информисања својих чланова и цијеле јавности о развоју психијатријске науке и праксе,
размјена искустава са удружењима психијатријских болесника, њихових породица и других удружења грађана у заједници у којој обољели живе, као и сарадња са сличним организацијама,
вођење прецизне базе података.

Од самих почетака Удружење активно ради у више праваца: континуирана промоција у земљи, региону и на интернационалном плану, популаризација чланства међу колегама из психијатријске струке у цијелој Босни и Херцеговини; организовање и одржавање стручних психијатријских скупова у Босни и Херцеговини (конгреси и годишњи симпозијуми Удружења) као и коорганизација свих значајних скупова из области психијатрије и менталног здравља у нашој земљи; активна улога у Свјетској психијатријској асоцијацији (WПА), као пуноправни члан и Европској психијатријској асоцијацији (ЕПА), као пуноправни члан у Савјету националних психијатријских асоцијација; континуирана сарадња са другим националним и интернационалним асоцијацијама (Хрватско психијатријско друштво, Удружење психијатара Србије, Македонска психијатријска асоцијација, Данубина, ПАЕЕБ, БХААС, Турско друштво за психофармакологију, Пројекат менталног здравља у Босни и Херцеговини, и друга); wебсите Удружења има континуитет промоције Удружења и његових активности.

Увјерен сам да ће Удружење и у наредном периоду наставити са унапређењем својих активности, али и да ће се обогатити новима, попут формирања секција Удружења, које би се бавиле специфичним областима у психијатрији и повезивале са сродним секцијама унутар Европске и Свјетске психијатријске асоцијације. Посебну пажњу посветит ћемо наставку подршке и ширем укључењу младих колега у активности Удружења, кроз секције, интернационалне размјене, подршку грантовима за учешће на престижним интернационалним семинарима или школама и укључење у интернационалне асоцијације које унапређују едукацију и знања колега на специјализацији или на почецима стицања њиховог самосталног специјалистичког искуства. Такође, настојат ћемо да Удружење добије своје периодично гласило, ради информисања свих чланова о актуелностима у Удружењу и асоцијацијама са којима тијесно сарађујемо, као наставка ранијих планова развоја нашег Удружења.

Позивам Вас да нам се придружите, а члановима Удружења, уз захвалност на континуитету чланства, упућујем позив да и надаље продуже своје чланство.

Проф. др мед. сц. Изет Пајевић

Предсједник Удружења психијатара у Босни и Херцеговини

pajevicSign