О нама

Поштоване колегинице и колеге,

Удружење је добровољна оорганизација стручњака који се баве психијатријом у Босни и Херцеговини (доктора медицине специјалиста психијатрије и неуропсихијатрије, доктора медицине на специјализацији из психијатрије и доктора медицине који нису наведени специјалисти или на наведеној специјализацији, али су запослени у установама које су специјализоване за област менталног здравља).

Циљеви и дјелатности Удружења су:

  • праћење развоја и постигнућа психијатријске и сродних наука и упознавања чланова са тим постигнућима, са циљем унапређења њихових стручних способности, стварања материјалних услова за научно-истраживачки рад на подручју психијатрије и сродних дисциплина, развијања етичке свијести-морала, одговорности и свијести чланова Удружења у складу са Кодексом етике здравствених радника Босне и Херцеговине.
  • размјена искустава са одговарајућим стручним организацијама и институцијама у свијету и Свјетском психијатријском асоцијацијом,
  • стручна издавачка дјелатност у сврху информисања својих чланова и цијеле јавности о развоју психијатријске науке и праксе,
  • стручна издавачка дјелатност са сврхом информисања својих чланова и цијеле јавности о развоју психијатријске науке и праксе,
  • размјена искустава са удружењима психијатријских болесника, њихових породица и других удружења грађана у заједници у којој обољели живе, као и сарадња са сличним организацијама,
  • вођење прецизне базе података.

Чланство у Удружењу је добровољно Чи стиче се учлањењем од дана уписа у регистар чланова Удружења, попуњавањем Приступнице и уплатом годишње чланарине.

Од самих почетака Удружење активно ради у више праваца : континуирана промоција у земљи, региону и на интернационалном плану, популаризација чланства међу колегама из психијатријске струке у цијелој Босни и Херцеговини; организовање и одржавање стручних психијатријских скупова у Босни и Херцеговини (Конгрес психијатара Босне и Херцеговине и годишњи симпозијум Удружења-Психијатријски дани), као и коорганизација важних скупова из психијатрије и менталног здравља у нашој земљи (Симпозиј из биолошке психијатрије/психофармакологије, Мостарска психијатријска субота, Алкохолошки симпозијум, BHAAS дани и други); активна улога у Свјетској психијатријској асоцијацији (WPA), као пуноправни члан и Европској психијатријској асоцијацији (EPA), као пуноправни члан у Савјету националних психијатријских асоцијација, али и континуирана сарадња са другим националним и интернационалним асоцијацијама (Хрватско психијатријско друштво, Удружење психијатара Србије, Danubina, PAEEB, BHAAS, Турско друштво за психофармакологију, и друга); website Удружења има континуитет са промоцијом Удружења и његових активности и сарадњи.

Након изузетног успијеха међународног IV Конгреса психијатара Босне и Херцеговине, одржаног у новембру у Бањој Луци, радује ме јер ћемо у септембру 2018. године наставити са традицијом одржавања годишњег симпозијума Удружења, XVI Психијатријски дани Босне и Херцеговине, међународног карактера. Удружење ће ићи у правцу даљег унапређења својих активности, па је у плану формирање неких од секција унутар Удружења, које би се бавиле специфичним областима у психијатрији. Посебна пажња и даље ће се посветити подршци и ширем укључивању младих колега у активности Удружења, које је увијек подстицало и подржавало младе психијатре у њиховим настојањима да унаприједе своје знање на интернационалним скуповима (школе, семинари, курсеви и друго). Вјерујем да ће Удружење добити своје периодично гласило, ради информисања свих чланова о актуелностима у Удружењу и асоцијацијама са којима тијесно сарађујемо.

Зато ми је част да Вас позовем да нам се придружите, а члановима Удружења, уз захвалност на континуитету чланства, упућујем позив да продуже своје чланство и надаље.