Poštovane kolegice i kolege

Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini utemeljena je u listopadu 2007. godine, te je, nakon procesa registriranja, zvanično započelo s radom 17. ožujka 2008. godine.

Udruga je dragovoljna organizacija stručnjaka koji se bave psihijatrijom u Bosni i Hercegovini (doktora medicine specijalista psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije i neuropsihijatrije, doktora medicine na specijalizaciji psihijatrije i dječje i adolescentne psihijatrije i doktora medicine koji nisu navedeni specijalisti ili na navedenoj specijalizaciji, ali su zaposleni u ustanovama koje su specijalizirane za oblast mentalnog zdravlja). 

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

  1. praćenje razvitka i postignuća psihijatrijske i srodnih znanosti i upoznavanja članova s tim postignućima, a s ciljem unaprjeđenja njihovih stručnih sposobnosti, stvaranja materijalnih uvjeta za znanstveno-istraživački rad na području psihijatrije i srodnih disciplina, razvijanja etičke svijesti-morala, odgovornosti i svijesti članova Udruge sukladno Kodeksu etike zdravstvenih radnika Bosne i Hercegovine,
  2. razmjena iskustava s odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u svijetu i Svjetskom psihijatrijskom asocijacijom,
  3. stručna izdavačka djelatnost u svrhu informiranja svojih članova i cijele javnosti o razvoju psihijatrijske znanosti i prakse,
  4. razmjena iskustava s udrugama psihijatrijskih bolesnika, njihovih obitelji i drugih udruga građana u zajednici u kojoj oboljeli žive, kao i suradnja sa sličnim organizacijama,
  5. vođenje precizne baze podataka. 

Članstvo u Udruzi je dragovoljno i stječe se učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruge, popunjavanjem Pristupnice i uplatom godišnje pristojbe.

Od samih početaka Udruga aktivno radi u više smjerova: kontinuirana promocija u zemlji, regionu i na međunarodnom planu, populariziranje članstva među kolegama iz psihijatrijske struke u cijeloj Bosni i Hercegovini; organiziranje i održavanje stručnih psihijatrijskih skupova u Bosni i Hercegovini (Treći i Četvrti Kongres psihijatara Bosne i Hercegovine i godišnji simpozij Udruge-Psihijatrijski dani) kao i koorganiziranje važnih skupova iz oblasti psihijatrije i mentalnog zdravlja u našoj zemlji (Simpozij iz biološke psihijatrije/psihofarmakologije, Mostarska psihijatrijska subota, Alkohološki simpoziji, BHAAS dani i drugi); aktivna uloga u Svjetskoj psihijatrijskoj asocijaciji (WPA), kao punopravni član i Europskoj psihijatrijskoj asocijaciji (EPA), kao punopravni član u Savjetu nacionalnih psihijatrijskih asocijacija, ali i kontinuirana suradnja s drugim nacionalnim i internacionalnim asocijacijama (Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Udruženje psihijatara Srbije, Makedonsko psihijatrijsko udruženje, Udruženje psihijatara Crne Gore, Danubina, PAEEB, BHAAS, Tursko društvo za psihofarmakologiju, i druga); website Udruge, koji ima kontinuitet promoviranja Udruge, njegovih aktivnosti i saradnji.

U prethodnoj godini bili smo svjedocima velikih izazova cjelokupnom svijetu, društvima, a ponajviše medicini, pa i psihijatriji uslijed pandemije COVID-19. Duboko sam uvjeren da će tijekom 2021. godine biti nastavljena tradicija održavanja Psihijatrijskih dana Bosne i Hercegovine, kao događaja prvog reda u našoj zemlji, kao i pripremama za Peti kongres psihijatara u Bosni i Hercegovini. Također, želio bih da naša Udruga nastavi s unaprjeđenjem svojih aktivnosti u zemlji i na internacionalnom planu. Osobitu pozornost posvetiću podršci i širem uključivanju mladih kolega u aktivnosti Udruge, koja je uvijek podsticala i podržavala mlade psihijatre da unaprjeđuju svoja znanja na internacionalnim skupovima (škole, seminari, kursevi i drugo). Takođe, želio bih da Udruga postane aktivni partner u kreiranju edukacijskih i drugih programa u suradnji s nadležnim institucijama i nevladinim udrugama (ministarstva zdravlja, Projekat mentalnog zdravlja i drugi).

Želim se zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji kontinuirano produžavaju svoje članstvo u našoj Udruzi i čast mi je da Vas pozovem da budete član ili produžite svoje članstvo u Udruzi psihijatara u Bosni i Hercegovini u ovoj godini.

 

Akademik prof. dr. sc. Dragan Babić, dr. med.

Predsjednik Udruge psihijatara u Bosni i Hercegovini

dbpotpis