Novosti

EPA InterACT (broj 11)

Poštovane koleginice i kolege, Jedanaesto izdanje glasila Savjeta nacionalnih asocijacija u Evropskoj psihijatrijskoj asocijaciji dostupno je ovdje kao i na…

World Psychiatry October 2020 – žurnal

Poštovani,u prilogu možete preuzeti WPA žurnal za mjesec oktobar 2020. godine…

Odgoda Prvog kongresa psihofarmakoterapije BiH

Poštovane koleginice i poštovani kolege, Na svome posljednjem online sastanku 12.06.2020. godine, članovi Predsjedništva Udruženja psihijatara u Bosni i Hecegovini…

EPA InterACT (broj 10)

Poštovane kolegice i kolege, Deseto izdanje kvartalnog newsletter-a Savjeta nacionalnih psihijatrijskih asocijacija u Evropskoj psihijatrijskoj asocijaciji (Council of the EPA…

Istraživanje o uticaju pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje stanovništva Bosne i Hercegovine

Poštovana/i, Klinika za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Banja Luka koordiniše međunarodnim istraživanjem o uticaju pandemije COVID-19 na mentalno…

World Psychiatry June 2020 – žurnal

Poštovani,u prilogu možete preuzeti WPA žurnal za mjesec juni 2020. godine…

XVII MPS-Odgoda Simpozija

O B A V I J E S T Poštovane kolegice i kolege,Obzirom na aktualnu situaciju vezanu za pandemiju COVID-19…

SARS-CoV-2 PANDEMIJA: NEUROPSIHIJATRIJSKI KOMORBIDITET I POSLJEDICE

Poštovani, u prilogu možete preuzeti kompletan članak Prof. dr. med. Sci. Osmana SINANOVIĆA…

Brza trankvilizacija u psihijatriji za pacijente koji su pozitivni na COVID 19 – smjernice

U situaciji izazvanoj pandemijom COVID-19 i potrebe promišljanja pružanja usluga psihijatrijskim pacijentima koji su pozitivni na COVID-19, imajući u vidu…

Osman Sinanović: Corona virus (covid-19) i neurološke bolesti

Infekcija sa corona virusom (COVID-19) po prvi put je registrovana u decembru 2019. u Kini i onda se kasnije brzo…

POSTUPANJE S OVISNICIMA O PSIHOAKTIVNIM SUPSTANCAMA U VREMENU PANDEMIJE COVID-19

Razmjere pandemije virusom SARS-CoV2 su bile neočekivane za sve ljude, kako za državne vlasti i zdravstvene profesionalce, tako i za…

VIII Forum IJZ – Odgađanje događaja

Poslednje obaveštenje – VIII FORUM sa međunarodnim učešćem Instituta za mentalno zdravlje – Duševno zdravlje žena Poštovane kolege, S obzirom…