UDRUŽENJE/UDRUGA PSIHIJATARA

U BOSNI I HERCEGOVINI

u saradnji sa Klinikom za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla

organizuje internacionalni simpozij

XVII PSIHIJATRIJSKI DANI

BOSNE I HERCEGOVINE

Liječenje u psihijatriji: aktuelnosti i dileme

Tuzla, 25. – 26. oktobar 2019.

Hotel Mellain