DVADESETA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA – Druga obavijest

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
Sveučilište u Mostaru
u suradnji s
Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije
Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini
i Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini
ORGANIZIRAJU MEĐUNARODNI SIMPOZIJ
pod patronažom Europske psihijatrijske asocijacije
DVADESETA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA
REZILIJENCIJA
U ZDRAVLJU I BOLESTI
Hotel „Mostar“, Mostar
1. lipanj/juni 2024.