DVADESETA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA – prva obavijest

PRVA OBAVIJEST

Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Sveučilište u Mostaru
u suradnji s
Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije
Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini i
Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini

ORGANIZIRAJU MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

DVADESETA MOSTARSKA
PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

TEMA: REZILIJENCIJA
U ZDRAVLJU I BOLESTI

Simpozij će se održati 1.6.2024. godine u Mostaru

Predsjednici Organizacijskog odbora:
Akademik prof. dr. sc. Dragan Babić
V. as. dr. sc. Romana Barbarić