Prvi akademski BH Neurološki forum

Poštovane kolegice i kolege,

Sa iznimnim zadovoljstvom vas želim dobrodošlicu na Prvi Akademski BH neurološki forum (ABHNF 2023) koji se održava u Sarajevu u hotelu Holiday od 15-16.9.2023. godine sa

glavnim temama: Šta je novo u kliničkoj medicini, Epilepsije i Multipla skleroza.

Organizatori ovog simpozijuma su Razred za medicinske nauke Internacionalne Akademije Nauka i Umjetnosti u Bosni i Hercegovini i Udruženje za kliničku neurofizilogiju u Federaciji

Bosne i Hercegovine.

Predavači na simpozijumu su respektabilni autoriteti iz svojih oblasti iz Bosne i Hercegovine i regije. Vjerujemo da će ovo biti tradicionalno okupljanje neurologa, neuropsihijatra, specijalizanata neurologije i psihijatrije, te drugih srodnih područja iz BiH i regije, mogućnost susretanja, ali i učenja, razmjene iskustava i novih znanja, na dobrobit naših pacijenata.

Dobro nam došli.

Predsjednik Organizacionog odbora

Akademik Osman SINANOVIĆ