47. Edukativni simpozijum Klinike za psihijatriju UKC Srbije Beograd-prvi poziv

Poštovane kolege, cenjeni saradnici, dragi prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo i čast da najavimo održavanje 47. edukativnog simpozijuma Klinike za psihijatriju Univezitetskog kliničkog centra Srbije, sa medjunarodnim učešćem, u saradnji sa Udruženjem psihijatara Srbije, Psihijatrijskom sekcijom SLD i Centrom za edukaciju u psihijatriji. Simpozijum će se održati 24. i 25. oktobra 2022. godine u Narodom pozorištu u Beogradu.

Ovaj Simpozijum, pod nazivom „Psihopatologija u okvirima MKB 11“ posvetićemo sagledavanju psihopatološkoh fenomena a u okvirima najavljene nove klasifikacije MKB 11 ali i savremenom lečenju psihijatrijskih poremećaja. Pozivamo vas da se pridružite simpozijumu na ovu temu, i budete deo jedinstvene prilike za razmenu znanja i iskustva na temu kliničkog i istraživačkog pristupa sagledavanju psihopatologije i farmakološkog tretmanu u psihijatriji.

Uvereni smo da će naš 47. Edukativni simpozijum u oktobru biti dobra prilika da psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, lekari na specijalizaciji i svi ostali uključeni u zaštitu duševnog zdravlja razmene ideje i veštine iz naše struke, uvek prepune izazova i otvorenih pitanja.

U uverenju i sa željom da ćemo i prilikom ove, za nas i našu struku, veoma značajne manifestacije, uspešno saradjivati, srdačno Vas pozdravljamo.

Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Milan Latas

Preredsednik naučnog odbora
Prof. dr Maja Ivković

Informacije i kontakt:
Far&Away Beograd (Radmila Lipović)
Tehnički organizator Simpozijuma
Mob.: +381 64 119 84 01
E-mail: office@faraway.rs