Dodjela titule Akademika Predsjedniku Udruge psihijatara u Bosni i Hercegovini

Na redovitoj Skupštini Internacionalne akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini (IAZUBIH), održanoj u Sarajevu, 20. svibnja 2023. godine, u redovitog člana-akademika promoviran je prof. dr. sc. Dragan Babić, aktualni predsjednik Udruge psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH). Na ovaj način, pored prepoznavanja dugogodišnjeg kontinuiranog doprinosa psihijatrijskoj znanosti u Bosni i Hercegovini, akademik prof. dr. sc. Dragan Babić je također uvećao značenje i ulogu UPUBiH i pomogao njenom dodatnom promoviranju i podizanju ugleda u stručno-znanstvenim krugovima i van okvira Bosne i Hercegovine.

Rukovodstvo i članovi UPuBiH od srca i s ponosom čestitaju svom predsjedniku na zasluženoj tituli, vjerujući u njegov dalji pun doprinos razvitku Udruge i promoviranju kontinuirane izobrazbe stručnjaka u oblasti skrbi o mentalnom zdravlju svih generacija.

Akademik prof. dr. sc. Dragan Babić, dr. med. je specijalist neuropsihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije, uposlenik Klinike za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, aktualno kao voditelj Odjela za kronične psihoze. Sveučilišni je profesor na Medicinskom, Zdravstvenom, Filozofskom i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje obnaša funkciju pročelnika više katedri iz oblasti psihijatrije i psihologije, a dužnost prodekna za znanosti i međunarodnu suradnju na Sveučilištu obnašao je tijekom perioda 2013. – 2021. godine.

Glavni je urednik elektroničnog časopisa Zdravstveni glasnik Fakulteta zdravstvenih studija od 2014. godine. i Glavni urednik časopisa Radovi, Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine od 2021. godine. Bio je gost urednik Suplemenata časopisa Psychiatria Danubina 2017. i 2020. godine.

Školovao se na Sveučilištima u Tuzli i Mostaru, a programe izobrazbe prošao je i u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji. Završio je brojne edukacije iz oblasti psihijatrije: psihotraumatologija, ovisnosti, suicidalnost, grupna psihoanaliza.

Jedan je od plodnijih znanstvenika na Sveučilištu u Mostaru. Sudjelovao je u pisanju 17 knjiga (5 kao autor i 12 kao koautor), i bio recenzent više knjiga. Izlagao je na brojnim znanstvenim konferencijama, simpozijima i kongresima u domovini i inozemstvu. Do sada je autor i koautor preko 200 stručnih i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, sa 1507 citata u Google Scholar; H index: 17; i10 index: 39 (22.5.2023.). Voditelj više projekta za koje je dobio potporu Federalnog ministarstva za znanost, i sudionik u više međunarodnih projekata. Mentor je 14 doktorskih disertacija, preko 80 magistarskih radova i oko 300 završnih radova.

Aktualno je predsjednik Udruge psihijatara u Bosni i Hercegovini, a istu funkciju je obnašao i u periodu 2013. – 2014. godine. Predsjednik je Organizacijskog odbora međunarodnog simpozija Mostarska psihijatrijska subota od 2003. godine, bio je predsjednik Organizacijskog odbora za Bosnu i Hercegovinu 23. Psihijatrijskog kongresa podunavskih zemalja (23rd Danube Symposium) koji je održan u Mostaru 2008. godine.

Član je Hrvatske akademije za znanost i umjetnost i redoviti član Internacionalne akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Dobitnik Plakete Sveučilišta u Mostaru za izniman doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na znanstvenom, nastavnom i stručnom polju (2018., 2019. i 2020. godine).

Rođen je u Živinicama 10.06.1958. godine, oženjen, živi u Mostaru sa suprugom, ima dvoje djece i dva unuka. Tijekom proteklog rata, od 1992. do 1994. godin,e aktivno je bio uključen u obranu Bosne i Hercegovine. Nositelj Srebrne plakete Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine zbog darivanja 50 doza krvi.