PSIHIJATRIJSKI SKUPOVI U BiH 2019. – NAJAVE

Šesnaesta Mostarska psihijatrijska subota

“Ličnost u psihijatriji:značenje u prevenciji, nastanku i liječenju duševnih smetnji”

Mostar, 1. lipanj/juni 2019.

 

XVII Psihijatrijatrijski dani Bosne i Hercegovine

“Liječenje u psihijatriji: aktuelnosti i dileme”

Hotel Mellain Tuzla

25. – 26. oktobar/listopad 2019.

info@upubih.com

17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com