XVIII PSIHIJATRIJSKI DANI BOSNE I HERCEGOVINE – Prva obavijest

UDRUGA/UDRUŽENJE PSIHIJATARA
U BOSNI I HERCEGOVINI
u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru
i Internacionalnom Akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini
organizira godišnji internacionalni simpozij
kosponzoriran od Svjetske psihijatrijske asocijacije i
pod patronažom Europske psihijatrijske asocijacije
XVIII PSIHIJATRIJSKI DANI
BOSNE I HERCEGOVINE

KLINIČKA EMPATIJA I MENTALNO ZDRAVLJE
21. – 22. listopad/oktobar 2023.
Hotel „Mostar“ Mostar