Bosanski
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Informacije


Važniji datumi :

Vrijeme održavanja: 12. – 14. oktobаr/listopad 2012.

Registracija: od 10.04.2012. preko web stranice Kongresa

Slanje sažetaka: od 10.04.2012. do 31.07.2012.