Bosanski
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Registracija i kotizacija

REGISTRACIJA

Učešće na kongresu možete prijaviti putem popunjenog registracijskog formulara koji se nalazi na ovoj stranici, kao i na web stranici UKC Tuzla www.ukctuzla.ba i poslati na kongres3.logistika@gmail.com u prilogu. Prijava će biti moguća i za vrijeme trajanja Kongresa.


Registracioni formular »


KOTIZACIJA

 

Rana
do 31.07.2012.

Kasna
do 30.09.2012.

Kasna i On site
od 30.09. i on site

Učesnici

150 € / 300 KM

200 € / 400 KM

250 €  / 500 KM

Članovi UPUBIH* i
UBPPFBIH**

100 € / 200 KM

150 € / 300 KM

200 €  / 400 KM

Specijalizanti izvan BIH***

100 € / 200 KM

150 € / 300 KM

200 €  / 400 KM

Članovi USMP/N****

50 € / 100  KM

100 € / 200 KM

150 € / 300  KM

Osobe u pratnji

50 € / 100 KM

100 € / 200 KM

150 € / 300  KM

* Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini
** Udruženje za biološku psihijatriju-psihofarmakologiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
*** Molimo da pošaljete u prilogu kopiju potvrde o vašem specijalizantskom statusu potpisanu od nadležnog Direktora Ustanove.
**** Udruženje specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara. 
(Popust se odnosi za članove navedenih udruženja koji su izmirili članarinu za 2012. godinu.)


UPLATA KOTIZACIJE 

U Bosni i Hercegovini:
Transakcijski račun 1610250034130079
Naziv: UDRUZENJE PSIHIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI
Sjedište: SARAJEVO Adresa: BOLNIČKA 25 

UPLATE IZ INOZEMSTVA (DEVIZNE UPLATE) 

Beneficiary Bank: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT code: RZBABA2S
Address: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH
DETAILS OF BENEFICIARY:
IBAN code: BA391611250000651643
Full beneficiary name: UDRUZENJE PSIHIJATARA U BOSNI I HERCEGOVINI
Full beneficiary address: BOLNICKA 25, SARAJEVO, Bosna i Hercegovina

Kotizacija uključuje: torbu s radnim materijalima, knjigu plenarnih predavanja, knjigu sažetaka, akreditaciju (za sudjelovanje na svečanom otvaranju i radnom dijelu kongresa), certifikat o sudjelovanju i osvježenje u pauzama Kongresa. 

Kotizacija ne uključuje: učešće u CME kursevima i Radionici i ne uključuje ručkove na dane 13/10/2012,i 14/10/2012.

Kotizacije je moguće otkazati najkasnije do 31.08.2012. uz 30,00 KM troška otkazivanja. Nakon 31.08.2012. povrat kotizacija nije moguć.

Registracija, kotizacija, KME kursevi i radionica, rezervacija smještaja, svečana večera i otkazivanje:
Kontakt osoba:

Mersiha Idrizović
e-mail: kongres3.logistika@gmail.com
GSM: +387 61 810 431
Fax: +387 35 268 011