Bosanski
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

III Kongres psihijatara BiH


  • Plenarna predavanja
    Plenarna predavanja su snažno naučno fokusirana i uglavnom su orjentisana na teoriju i istraživanje. Održat će ih vodeći psihijatri, bazični naučnici, i drugi stručnjaci iz mentalnog zdravlja pozvani od Naučnog odbora. Ova predavanja će pokriti značajne teme Kongresa.

  • Edukacijski dio
    Sesije ovoga dijela informiraju o najnovijim saznanjima u razvoju oblasti koja se prezentira i pružaju mogućnost razmjene ideja između učesnika i predavača. Tokom Kongresa bit će organizirani EPA KME kursevi: 

  • Program
    Preliminarni program Kongresa