BiH
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Solomon Rataemane

Južnoafrička Republika,
Profesor Solomon Tshimong Rataemane je Načelnik Klinike za psihijatriju Univerziteta u Limpopou (MEDUNSA CAMPUS, Pretorija). Ima poseban interes za oblasti dječje psihijatrije, poremećaja raspoloženja i bolesti zavisnosti. Bio je zamjenik predsjedavajućeg, a potom i predsjedavajući u nacionalnom tijelu Central Drug Authority of South Africa (1995.-2005.). Bio je učesnik UCLA programa za istraživanja u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i međusobne razmjene istraživača sa ciljem poboljšanja znanja iz kognitivno-bihejvioralne terapije za savjetnike na klinikama SANCA u Južnoj Africi. Član je Upravnog odbora Međunarodnog savjeta za alkohol i druge bolesti zavisnosti (ICAA) i član Zdravstvenog komiteta Udruženja zdravstvenih profesionalaca u Južnoj Africi, pomažući svojim radom zdravstvenim profesionalcima u rukovođenju. Bivši je Izvršni dekan Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta Limpopo. Obavljao je poslove Zamjenika predsjedavajućeg Savjeta za medicinska istraživanja Južne Afrike za trogodišnji period (2007. – 2010.), te je po četvrti put izabrani predstavnik Psihijatrijskog društva unutar Medicinskog društva Južne Afrike (CMSA).

Uvaženi je član većeg broja stručnih afilijacija:

  • Južnoafričko udruženje psihijatara (Predsjedavajući sekcije za međunarodnu saradnju)
  • Savjet medicinskih radnika Južne Afrike (član Zdravstvenog komiteta)
  • Međunarodni Savjet za alkohol i druge bolesti zavisnosti
  • Bolnica “Dr George Mukhari” (Šef psihijatrijskog odjeljenja)
  • Zona 14 Svjetske psihijatrijske asocijacije-WPA (Predstavnik Subsaharskog regiona i član Upravnog odbora)
  • Predsjedavajući WPA Sekcije za postupanje kod konflikata i njihovo rješavanje
  • Svjetska asocijacija socijalne psihijatrije (član Odbora za imenovanja)
  • Udruženje ljekara Južne Afrike (član sekcije za psihijatre)
  • Afričko psihijatrijsko udruženje sa srodnim disciplinama (Generalni sekretar)
  • Američka psihijatrijska asocijacija (Medjunarodni član)

“Psihijatrija u razvijenim i u zemljama u razvoju: sistematski pregled”