Bosanski
English

Ko-sponzoriran od strane
Svjetske psihijatrijske asocijacijePod pokroviteljstvom EPA
Evropske psihijatrijske asocijacijeOrganizator: 
Udruženje/Udruga psihijatara u Bosni i Hercegovini

Univerzitetski klinički centar Tuzla Klinika za psihijatriju


Pokrovitelj: 
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Odbori

Kongresni odbor

Predsjednik: Izet Pajević

Dopredsjednici: Abdulah Kučukalić, Marija Burgić-Radmanović, Dragan Babić

Generalni sekretari: Alma Džubur-Kulenović, Goran Račetović

Detaljnije »

Naučni odbor

Slobodan Loga, Ismet Cerić, Osman Sinanović, Abdulah Kučukalić, Vera Daneš-Brozek, Marija Burgić-Radmanović, Alija Sutović, Izet Pajević, Enver Zerem, Saida Fišeković, Lilijana Oruč, Esmina Avdibegović, Milan Stojaković, Milan Novaković, Dragan Babić, Alma Bravo-Mehmedbašić, Miro Klarić, Boris Maslov, Mevludin Hasanović

Detaljnije »

Međunarodni odbor

Pedro Ruiz (WPA, SAD), Tarek Okasha (WPA, Egipat), Patrice Boyer (EPA, Francuska), Syed Arshad Hussain (SAD), Michaela Amering (Austrija), Helen Herrman (Australija), Solomon Rataemane (Južna Afrika), Jürgen Deckert (Njemacka), Khalid A Mufti (Pakistan), Saeed Farook (Velika Britanija), Andrea Raballo (Italija), Norman Sartorius (Švicarska), Jirí Raboch (Češka Republika), Afzal Javed (Velika Britanija), Mark Agius (Velika Britanija), Björn Lindquist (Švedska), Dušan Kecmanović (Australija), Dušica Lečić-Toševski (Srbija), Eduard Klain (Hrvatska), Miro Jakovljević (Hrvatska), Rudolf Gregurek (Hrvatska), Vlado Jukić (Hrvatska), Tanja Frančišković (Hrvatska), Ljiljana Moro (Hrvatska), Danijel Buljan (Hrvatska), Ivan Urlić (Hrvatska), Slavica Ðukić-Dejanović (Srbija), Miroslava Jašović-Gašić (Srbija), Nađa Marić Bojović (Srbija), Ivana Timotijević (Srbija), Veronika Išpanović-Radojković (Srbija), Petar Nastasić (Srbija), Peter Pregelj (Slovenija), Antoni Novotni (Makedonija), Lidija Injac-Stevović (Crna Gora), Ferid Agani (Kosovo)

Detaljnije »

Počasni odbor

Božidar Matić, Predsjednik ANUBiH
Rusmir Mesihović, Ministar zdravstva F BiH
Ranko Škrbić, Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS
Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva F BiH
Milan Latinović, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS
Nada Čalić-Pavlović, Ministrica zdravstva TK
Elmir Čičkušić, Direktor UKC Tuzla
Faris Gavrankapetanović, Generalni direktor KCUS
Brane Topić, direktor UKC Banja Luka ....

Detaljnije »


Lokalni organizacioni odbor

Predsjednik: Izet Pajević

Dopredsjednici: Alija Sutović, Esmina Avdibegović

Generalni Sekretar: Mevludin Hasanović

Članovi: Amir Arnautalić, Kasim Brigić, Zoraj Sijerčić, Zihnet Selimbašić, Abdurahman Kuldija, Avdo Šakušić, Jasna Petković, Vedrana Marinković, Nerminka Aljukić, Olica Šušić-Marinković, Kanita Hadžibeganović, Nermina Kravić, Rusmir Softić, Elvir Bećirović, Jasmin Hamidović, Miralem Mešanović, Amra Delić, Nihad Mešanović, Emina Hujdur, Hajrudin Halilović

Sekretarijat Kongresa: Mevludin Hasanović, Esmina Avdibegović, Amir Arnautalić, Abdurahman Kuldija, Emina Hujdur, Mersiha Idrizović, Hajrudin Halilović, Maja Brkić, Sandra Zorić, Amra Odobašić, Ersija Aščerić-Mujedinović, Eldar Šehić

Detaljnije »