PETI KONGRES PSIHIJATARA BOSNE I HERCEGOVINE – PRVA OBAVIJEST

P R V A   O B A V I J E S T


Udruga/Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini
organizira


PETI KONGRES PSIHIJATARA
BOSNE I HERCEGOVINE
s međunarodnim sudjelovanjem


PSIHIJATRIJA U SVIJETU PROMJENA

Mostar, 3. – 6. studeni/novembar 2022.

Predsjednik:
Prof. dr. sc. Dragan Babić