DEVETNAESTA MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA – Finalna obavijest/Program

Sveučilište u Mostaru
u suradnji s

Liječničkom komorom Hercegovačko-neretvanske županije
Udrugom psihijatara u Bosni i Hercegovini
i Internacionalnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini

ORGANIZIRA MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

pod patronažom Europske psihijatrijske asocijacije

DEVETNAESTA MOSTARSKA
PSIHIJATRIJSKA SUBOTA

OVISNOSTI 21. STOLJEĆA

Hotel „Mostar“, Mostar
3. lipanj/juni 2023.